Nye krav til kasseapparater

Fra 1. januar 2024 skal alle caféer, restauranter, kiosker og købmænd mv. anvende særlige salgsregistreringssystemer, men allerede nu kan Skattestyrelsen pålægge de selvsamme virksomheder at gøre det. 

Virksomheder, der sælger ydelser eller produkter til privatpersoner, anvender normalt et kasseapparat, der kan udskrive en bon med oplysninger om virksomhedens navn og CVR-nummer samt salgsbeløbets størrelse mv. Dette er i øjeblikket fuldt tilstrækkeligt.

Som et led i kampen mod sort arbejde i detailbranchen har Folketinget imidlertid vedtaget regler, der kan medføre, at et større antal virksomheder skal have udskiftet deres kasseapparat, fordi der skal anvendes et digitalt salgsregistreringssystem. Det vil sige et kassesystem, der automatisk lagrer oplysninger om salg, således at disse oplysninger kan udleveres digitalt til skattemyndighederne i forbindelse med et kontrolbesøg eller sendes digitalt til disse umiddelbart efter et sådant besøg.

Overgangen til de nye regler sker i to tempi.
 

1. juli 2021

De nye regler betyder, at Skattestyrelsen nu kan pålægge bestemte virksomheder at anvende et digitalt salgsregistreringssystem. Dette kan ifølge denne pressemeddelelse fra skatteministeriet komme på tale, hvis myndighederne ved et kontrolbesøg konstaterer utilstrækkelig registrering af salg. Det er vores forventning, at myndighederne relativt hurtigt vil gøre brug af muligheden.
 

1. januar 2024  

Fra og med 2024 vil det være et krav, at virksomheder indenfor nedenstående brancher vil skulle anvende et digitalt salgsregistreringssystem, hvis de har en årlig omsætning under 10 mio. kr.:

•    Døgnkiosker og købmænd.
•    Pizzeriaer og grillbarer mv.
•    Caféer og værtshuse mv.
•    Restauranter.

De nye regler forventes at komme til at omfatte mere end 12.000 virksomheder, hvoraf en stor del dog allerede har et salgssystem, der lever op til kravene. 
 

Kommentar

I BDO anbefaler vi alle virksomheder indenfor de pågældende brancher, der ikke allerede har et digitalt salgsregistreringssystem, om at anskaffe sig et - også gerne inden 2024 – da et sådant system i sig selv mindsker risikoen for, at et kontrolbesøg fra skattemyndighederne fører til krav om efterbetaling af skat og moms. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.