Ny omgang rentefrie lån til SMV’erne

Det er administrativt besværligt, at virksomhederne først skal betale skyldig A-skat og AM-bidrag for derefter at få de samme beløb tilbage som et lån, men lånet kan heldigvis også søges af dem, der ikke har penge til at betale med.
 
Skatteministeren har nu fremsat det lovforslag, der skal udmønte en politisk aftale fra før jul om likviditetshjælp til de mindre og mellemstore virksomheder. Hjælpen har karakter af et tilbud om et rentefrit lån svarende til den A-skat og AM-bidrag for december måned 2020, som SMV’erne har skullet betale forleden (den 18. januar 2020), og de tilsvarende beløb for august måned 2020, hvilket beløb de pågældende virksomheder har haft henstand med siden september 2020 og skal betale senest den 29. januar 2021. 

Lånebeløbet udgøres altså af summen af to måneders indeholdt A-skat og AM-bidrag i de ansattes løn. En virksomhed med månedlige lønudgifter på omkring 300.000 kr. vil således nok kunne opnå et lån på små 200.000 kr. for de to måneder.

Lovforslaget forventes vedtaget allerede den 26. januar 2021 og der åbnes for ansøgninger umiddelbart efter. Udbetalingen af lånene vil så vidt muligt ske inden 5 bankdage efter indsendelsen af ansøgningen. Der vil kunne søges om lånet frem til udgangen af marts måned 2021.

Lånene skal tilbagebetales den 1. november 2021. Det er samme tilbagebetalingsfrist, som gælder for de rentefrie lån efter momslåneordningen. Der er dermed tale om en låneperiode på i bedste fald omkring ni måneder. Rentefriheden vil sikkert give de berørte virksomheder en lille økonomisk gevinst, men fordelen ved lånene ligger nok mere i, at virksomhederne i stedet kan betale andre kreditorer.

 

Kommentar

Det kan synes mærkeligt, at virksomhederne først skal betale de skyldige A-skatter og AM-bidrag for derefter indenfor få uger at kunne få de tilsvarende beløb tilbage som et rentefrit lån. Set fra virksomhedernes side ville det unægtelig have været nemmere, hvis betalingsfristen for januar-betalingerne blot var blevet udskudt. 

Når regeringen har valgt den for virksomhederne administrativt tunge model, skyldes det formentlig, at en simpel udskydelse af betalingsfristen ville have givet likviditetshjælp til virksomheder, der ikke efterspørger denne. Af lovforslaget fremgår således, at man – ud fra erfaringerne med momslåneordningen – kun forventer, at der vil blive søgt om lån for ca. 20 % af de beløb, der skal indbetales i januar måned.

Virksomheder, der ikke har likviditet til betaling af A-skat og AM-bidrag her i januar, kan godt søge om lån. De vil i givet fald blot ikke få udbetalt lånet, som i stedet modregnes i den gæld, der opstår, når skatten ikke betales. Denne fremgangsmåde svarer til en udskydelse af betalingen, men kan koste lidt renter og gebyrer på skattekontoen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.