Ny dom gør det svært for bitcoin-frontløbere at undgå skat

Selvom man købte bitcoin helt tilbage i 2011 – altså på et tidspunkt, hvor næsten ingen havde hørt om den slags – så udelukker det ikke, at købet kan anses for en spekulationsinvestering. Det har Vestre Landsret netop fastslået.

Efter de gældende regler er gevinster ved salg af bitcoins og andre kryptovalutaer normalt kun skattepligtige, hvis de er købt i spekulationsøjemed. Altså med henblik på at opnå en fortjeneste ved videresalg på et senere tidspunkt. Og hensigten om videresalg skal have foreligget på købstidspunktet.

I dag ved vi alle, at der kan tjenes store penge ved investering i bitcoins, ligesom der kan tabes store beløb. Vi ved også, at muligheden for at bruge bitcoins som betalingsmiddel stadig er begrænset. For dem, der køber bitcoins i dag, er det derfor groft sagt umuligt senere at godtgøre, at de ikke foretog investeringen i håb om at tjene kassen.

Sådan har det ikke altid været. For 10 år siden var der kun meget få, der havde hørt om bitcoins. Det var kun IT-nørder, der interesserede sig for det, og i de fleste tilfælde var det snarere teknikken bagved end det økonomiske potentiale, der optog dem. Alligevel må vi med den nye dom konstatere, at selv endog meget vage forestillinger om en mulig økonomisk gevinst er fuldt tilstrækkelige til, at det kan koste skat. 

 

Kort fortalt

Sagen handlede om en IT-udvikler, der i 2011 begyndte at interessere sig for bitcoins og som i perioden fra juni 2011 til juni 2012 købte i alt 358 bitcoins for et samlet beløb på ca. 12.300 kr. I samme periode modtog han 49 bitcoins som gave fra for ham ukendte personer – angiveligt som anerkendelse for hans arbejde med at udvikle en særlig software til opbevaring af bitcoins. I 2018 solgte han 128 bitcoins – altså knap 1/3 af hans beholdning – hvilket gav ham en fortjeneste på 10,4 mio. kr., som skattemyndighederne mente, han skulle betale skat af.

Dette blev tiltrådt af landsretten med den begrundelse, at markedet for bitcoins allerede dengang udviste så store kursudsving, at muligheden for at kunne sælge med fortjeneste på et senere tidspunkt måtte have indgået i hans overvejelser på købstidspunktet.

 

Kommentar

I vores optik er det en hård dom. Vi håber derfor, at den bliver anket til Højesteret. Vi føler os langt fra overbevist om, at udfaldet ville være blevet det samme, hvis investeringen havde været bare lidt mindre. Sat lidt på spidsen synes dommen at være båret af bakspejlsbetragtninger ud fra udviklingen siden 2017, hvor handlen med bitcoins især begyndte at tage fart. Det faktum, at der også var kursudsving på bitcoins i 2011/12 kan på ingen måde sammenlignes med den kursudvikling, der er set på bitcoins siden 2014, ligesom mængden af bitcoins i omløb dengang var langt mindre. Derfor kunne det være interessant også at få Højesterets vurdering af sagen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.