Nu kan du betale din indefrosne grundskyld til kommunen

Mere end halvdelen af alle landets boligejere skylder penge til deres kommune. Mange uden at vide det. Nu åbnes der for betaling af gælden for dem, der gerne vil have den ud af verden. De fleste venter nok.

Siden 2018 er stigninger i de kommunale ejendomsskatter på over 200 kr. om året automatisk blevet indefrosset og står nu som gæld til kommunen. Gælden afhænger af ejendommens beliggenhed og af niveauet for den kommunale grundskyld. Nogle steder er gælden på 0 kr. Andre steder er den i gennemsnit på over 10.000 kr. pr. ejendom.

Ved udgangen af 2020 var der i alt indefrosset grundskyld med et beløb på i underkanten af 3,5 mia. kr., jf. denne nyhed fra Finans Danmark. Beløbet var fordelt på en lille million boligejere, og den gennemsnitlige gæld var derfor på 3.600 kr. pr. bolig. Et beløb, der vokser år for år. 

I Allerød Kommune er det 93 % af alle boligejere, der har en indefrossen gæld. I Aabenraa og i otte andre jyske kommuner er det stort set ingen, der har gæld. Mest gæld har boligejerne i Region Hovedstaden og i Aarhus Kommune. 

 

Forrentning

Frem til udgangen af 2023 er gælden rentefri. Derefter forrentes den med en endnu ukendt rentesats. Forrentningen fra 2024 omfatter til den tid ikke kun nye beløb, men også beløb indefrosset for årene 2018 - 2023. Renten beregnes altså af den fulde gæld.

Selvom gælden er ukendt for ganske mange, så er den ganske reel. Den akkumuleres blot og skal i princippet først betales den dag, hvor ejendommen sælges. Med virkning fra 1. maj 2021 åbnes der imidlertid for, at de, der gerne vil have gælden ud af verden, nu kan betale den. Rent praktisk foregår det ved at framelde sig ordningen med indefrysning. Det sker ved at logge sig på borger.dk og søge på ”indefrysning”.

Har du først betalt gælden, kan du ikke få pengene tilbage, men du kan altid tilmelde dig indefrysningsordningen igen. I givet fald vil tilmeldingen få virkning for efterfølgende grundskyldsrater. 

 

Kan det betale sig?

Da gælden er rentefri nogle år endnu, er det som udgangspunkt kun en fordel at indfri den nu, hvis du har overskudslikviditet, hvoraf du betaler negativ rente i dit pengeinstitut. Der er dog sikkert mange som af princip bare gerne vil have gælden ud af verden og derfor framelder sig ordningen med indefrysning med det samme.

Fra 2024 vil det som udgangspunkt være en fordel for alle med overskudslikviditet at betale gælden, uanset om der betales negativ rente eller ej, fordi gælden fra da af tilskrives renter.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.