Nu ændres skatten for dem, der har firmabil

De nye regler for opgørelse af beskatningsgrundlaget for alle landets omkring 90.000 firmabiler træder i kraft den 1. juli 2021. Det medfører et betydeligt merarbejde på virksomhedernes lønkontorer.

For år tilbage var opgørelse af beskatningsgrundlaget for firmabiler i de fleste tilfælde en engangsopgave, som blev klaret i forbindelse med anskaffelsen. Sådan er det ikke længere, og med loven om de nye firmabil-regler har politikerne toppet den administrative byrde i et hidtil uset omfang. Frem til og med 2025 skal beskatningsgrundlaget for alle landets firmabiler ændres mindst én gang om året.

 

Ændringer fra den 1. juli 2021 

Beskatningsgrundlagene skal justeres, uanset hvornår bilerne er anskaffet, og uanset hvor gamle de er. Der er tale om tre ændringer, hvoraf de to angår alle firmabiler, mens den tredje kun angår el- og pluginhybridbiler, hvor arbejdsgiveren har betalt for opsætning af en ladestander på medarbejderens privatadresse.

  1. Efter de gældende regler udregnes beskatningsgrundlaget som 25 % af bilens værdi op til 300.000 kr. og 20 % af den overskydende værdi. Fra den 1. juli 2021 nedsættes den første sats til 24,5 %, mens den anden sats hæves til 20,5 %.
  2. I beskatningsgrundlaget indgår også et såkaldt miljøtillæg. Dette beregnes i øjeblikket som 150 % af bilens grønne ejerafgift. Fra den 1. juli 2021 skal det beregnes som 250 % af afgiften.
  3. Værdien af en arbejdsgiverbetalt ladestander på privatadressen skal fra den 1. juli 2021 ikke længere indgå i beskatningsgrundlaget.

Den førstnævnte ændring er til fordel for alle med firmabiler med en nyvognsværdi på op til 600.000 kr. og til ulempe for dyrere biler. Den anden ændring er til ulempe for alle biler, men mest for de dieseldrevne, hvor den grønne ejerafgift er højest. 

For langt de fleste firmabiler – selv for de dyre – vil betydningen af de nye regler være til at overskue. For en dieseldrevet Mercedes C, hvor bilens værdi fx udgør 450.000 kr., og hvor den årlige ejerafgift er på 3.240 kr., kan effekten af ændringerne – opgjort på månedsbasis – illustreres således:

Tabel over firmabil

For en topskattebetaler vil ændringen med de i eksemplet anvendte forudsætninger indebære en samlet merskat i 2021 på ca. 700 kr. Nogle vil sikkert mene, at det er et stort ståhej for ingenting, når virksomhederne tvinges til at tilrette så mange beskatningsgrundlag for så lidt, men reglerne rummer ingen bagatelgrænse for den slags.


Også andre ændringer

For biler, der er indregistreret den 18. december 2020 eller senere, er Motorstyrelsen i gang med at genberegne registreringsafgiften, så den kommer til at passe med de nye regler. Den nye registreringsafgift har betydning for bilens værdi. For disse biler skal beskatningsgrundlaget ændres med virkning fra den måned, hvor genberegningen sker. Dette kan i mange tilfælde nok ske i samme ombæring, som beskatningsgrundlaget justeres i konsekvens af de regler, der træder i kraft den 1. juli. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.