Nogle virksomheder kan få rabat på deres vandafledningsbidrag

Virksomheder med et vandforbrug på over 500 m3 om året kan få rabat på deres bidrag, hvis de tilmelder sig en særlig trappemodel. Tilmeldingsfristen for virksomheder, der ikke allerede er tilmeldt, udløber snart. 

Vandafledningsbidraget betales af alle med tilkobling til en kloak – også af private. Provenuet fra bidraget anvendes til drift og vedligehold af kloaksystemer og rensningsanlæg. 

Bidraget varierer fra kommune til kommune. Ganske meget endda. I København udgør det i år fx 20,34 kr. på m3, mens det i Thisted udgør 41,10 kr. pr. m3. I Hedensted udgør bidraget hele 47,50 kr. pr. m3 – altså mere end det dobbelte af taksten i hovedstaden. De anførte takster er inklusive moms.

 

Trappemodellen

Virksomheder med et vandforbrug på over 500 m3 om året har mulighed for at få lempet deres vandafledningsbidrag ved at tilmelde sig en såkaldt trappemodel. Den indebærer en differentieret afgift med tre trin:

  1. For de første 500 m3 betales fuld afgift.
  2. Fra 500 – 20.000 m3 betales afgift med 80 % af satsen.
  3. For udledning over 20.000 m3 betales afgift med 40 % af satsen.

De virksomheder, der vil have fordel ved at tilmelde sig ordningen, omfatter naturligvis især fødevareproducenter og virksomheder med vaske- og rensningsprocesser, men også større virksomheder med meget personale vil ofte udlede mere end 500 m3 spildevand om året. 

Tilmelding til trappemodellen sker via denne hjemmeside under Energistyrelsen og gælder for ejendomme, der er registreret under samme ejendomsnummer. For virksomheder med flere ejendomme kan det derfor være interessant at undersøge fordele og ulemper ved en sammenlægning af ejendommene, hvis der på hver af disse er et betydeligt vandforbrug, der udledes til kloak.

Virksomhederne modtager normalt ingen individuel information fra hverken Energistyrelsen eller fra deres kommune om muligheden for rabat på vandafledningsbidraget, herunder om de mulige fordele ved at sammenlægge flere ejendomme. De skal selv finde ud af det, hvilket desværre ikke alle gør.

For ikke allerede tilmeldte virksomheder udløber fristen for tilmelding til trappemodellen for 2022 og efterfølgende år den 15. september 2021. Der er ingen mulighed for dispensation. Indgives ansøgningen for sent, kan den derfor først få virkning fra det efterfølgende år. Der er ingen mulighed for at få tilbagebetalt afgift for tidligere år, hvor man ikke har været tilmeldt, selvom betingelserne for rabat er opfyldt.

 

Mange penge at spare

Den økonomiske fordel ved at tilmelde sig trappemodellen afhænger selvsagt af den enkelte virksomheds udledning i kombination med den lokale takst. For en virksomhed i Hedensted kommune kan den mulige årlige bruttobesparelse illustreres således:

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.