Momsfradrag for selvstændiges biler på papegøjeplader

Det er en skrøne, at der ikke kan hæves skattefrie kørepenge i virksomheden, hvis der foretages fradrag for momsen af de løbende driftsudgifter for en bil, der er indregistreret på papegøjeplader.

At indregistrere en varevogn på papegøjeplader betyder, at der hvert år skal betales en såkaldt privatbenyttelsesafgift for denne. Til gengæld må bilen i modsætning til biler på gule plader også bruges til privat kørsel. 

Ved blandet kørsel udgør afgiften et årligt beløb på 3.125 kr., hvilket mange selvstændige gerne betaler for at kunne bruge bilen til alle formål. For de lidt større kassevogne – dem med en tilladt totalvægt på 3-4 tons – udgør afgiften dog 9.280 kr. årligt ved blandet kørsel. Ved begyndelsen af 2021 var der indregistreret 75.367 biler til blandet kørsel.

Privatbenyttelsesafgiften er kun et fripas i momsmæssig henseende. Mange tror fejlagtigt, at betaling af afgiften også er et værn mod firmabilbeskatning. Det er det ikke. En varevogn på papegøjeplader, som en lønmodtager anvender på daglig basis til kørsel mellem hjem og arbejde, udløser således normalt altid firmabilbeskatning hos brugeren. Det samme gælder selvstændige, hvis bilen indgår i virksomhedsordningen.

 

Momsfradrag

For biler på papegøjeplader afhænger adgangen til momsfradrag af bilens størrelse.

Biler med en totalvægt på op til 3 tons
Er bilen købt, kan ingen del af købsmomsen fratrækkes. Til gengæld kan hele momsen (100 %) af de løbende driftsudgifter fratrækkes som indgående afgift.

Er bilen leaset, kan 1/3 af momsen af leasingydelsen normalt fratrækkes. Samtidig kan hele momsen (100 %) af de løbende driftsudgifter fratrækkes.

Biler med en totalvægt på 3-4 tons
For disse biler er der delvist fradrag for såvel købsmomsen som for momsen af de løbende driftsudgifter. Fradraget fastsættes efter et skøn, der kan være baseret på forholdet mellem private og erhvervsmæssige kilometer. 

 

Selvstændiges skattefradrag

For at undgå firmabilbeskatning, holder langt de fleste selvstændige deres papegøjepladebil uden for deres virksomhedsordning. 

Det giver dem følgende valgmuligheder i forhold til at få skattefradrag for den erhvervsmæssige andel af deres biludgifter. De kan enten belaste firmaregnskabet med en forholdsmæssig andel af de faktiske udgifter, eller også kan de få fradrag i firmaregnskabet for kørepenge efter statens takster for de erhvervsmæssige kilometer.

Vælges den førstnævnte metode, er det de faktiske udgifter efter momsfradrag, som kan udgiftsføres. Bruges metoden med kørepenge, er det derimod uden betydning, hvor stor en andel af momsen der er fratrukket. Det sidste er desværre ukendt for mange. Det er således en udbredt misforståelse, at fradrag for indgående moms udelukker, at der kan hæves skattefrie kørepenge i virksomheden. Det gør det ikke.

Hvorvidt det er mest fordelagtigt at bruge den ene eller anden metode, afhænger normalt af, hvor mange kilometer der årligt køres i bilen. Muligheden for momsfradrag i kombination med høj kilometertakst for de første 20.000 km (p.t. 3,44 kr. pr. km) gør det dog som oftest mest optimalt at hæve kørepenge. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.