Moms og told ved fakturering til og fra England efter Brexit

Virksomheder, der handler med England, bør hurtigst muligt få ændret deres fakturerings- og bogføringssystemer, hvis de ikke allerede har gjort det. Det kan nemlig spare dem for meget besvær på et senere tidspunkt.

I moms- og toldmæssig forstand er England efter sin udtræden af EU pr. 1. januar 2021 blevet et tredjeland. Det betyder, at alle virksomheder, som handler med England, skal ændre deres processer og systemer. Gør de ikke det, kan de efterfølgende blive pålagt at gøre det med tilbagevirkende kraft, hvilket kan være en tidskrævende opgave.

 

Salg

Der kan stadig faktureres uden moms, men det skal nu ske uden angivelse af, at salget er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt. Modtagerens momsnummer skal derfor ikke længere verificeres og angives på fakturaen.

Regnskabsmæssigt skal salget bogføres på en særskilt konto for eksportsalg, og på momsangivelsen skal salget angives i rubrik C og ikke længere som et EU-salg i rubrik B. Der skal derfor heller ikke længere ske listeangivelse af salg til England.

Når det gælder varer, er det en forudsætning for fakturering uden moms, at det kan dokumenteres, at varerne er ført ud af Danmark. Dette kan ske på sædvanlig vis via fx fragtbrev eller udførselsangivelse med attest for såkaldt udpassage. Den obligatoriske eksportangivelse kan udfyldes elektronisk via toldsystemet e-Eksport.

Toldloven kræver, at fakturaen indeholder en specifikation af produktet og af dettes dimensioner samt oplysninger om leverings- og betalingsbetingelser. Dette er ikke nyt.

Der gælder særlige regler for visse salg af ydelser, herunder for reklameydelser, rådgivning samt for udlejning af arbejdskraft og løsøre.

Når det gælder reklameydelser, skal der fx ved fakturering af en engelsk kunde opkræves dansk moms, hvis reklamekampagnen er rettet mod det danske marked. Tilsvarende gælder ved fakturering af rådgivning, hvis denne angår visse danske forhold, eller ved fakturering af udlejet arbejdskraft og/eller løsøregenstande, når det udlejede mandskab og materiel anvendes i Danmark. 

 

Køb

Køb af både varer og ydelser fra England skal nu – ligesom for øvrige tredjelande – bogføres på særskilte konti, men importmoms må fortsat gerne bogføres på kontoen for EU-køb af varer, ligesom moms af ydelseskøb med omvendt betalingspligt fortsat kan bogføres under kontoen EU-køb af ydelser. Både importmoms og moms af de nævnte ydelseskøb afregnes via momsangivelsen sammen med et eventuelt fradrag for de samme beløb.

Toldmæssigt er det vigtigt at kende kravene til blandt andet dokumentation ved import af varer for ikke at forsinke disse ved grænsepassagen. Omfanget af dokumentationen afhænger af arten af vareindførslen. Formålet med dokumentationen er at sikre, at toldekspeditionsstedet kan gennemføre fortoldningen, inden selve angivelsen indsendes, og at denne i øvrigt kan imødekommes. 

Udover dokumentationskravene skal virksomheden tage stilling til sikkerhedsstillelse for eksisterende og potentiel toldskyld. Mange vælger i denne forbindelse toldmyndighedernes sikkerhedsstillelsesordning, som koster 2,5 promille af toldbeløbet. Det betyder nemlig, at der ikke skal stilles sikkerhed gennem et pengeinstitut, og at tolden ikke skal betales, før frigivelsen effektueres. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.