Moms af udgifter til arbejdstøj

Både når det gælder almindeligt tøj, og når det gælder sportstøj, er det et ufravigeligt krav, at tøjet skal være forsynet med firmanavn og/eller firmalogo, hvis momsen skal kunne fratrækkes.

Langt de fleste virksomheder har hvert år udgifter til indkøb af arbejdstøj i større eller mindre omfang. Tøjet kan være af forskellig art, men kan som oftest inddeles i henholdsvis specialbeklædning, almindelig beklædning og sportstøj.

 

Specialbeklædning

Omfatter fx uniformer, kitler, arbejdstøj- og sko med stor slidstyrke samt sikkerhedsbeklædning mv. Det vil sige tøj og sko, der bruges af de ansatte i forbindelse med deres arbejde og som principielt tilhører virksomheden.

Moms af udgifter til indkøb af den slags vil normalt altid være fradragsberettiget. Også selvom der ikke er påført firmanavn og/eller logo på det.

Fradragsretten gælder i princippet også for selvstændige, men for disse er det tillige et krav, at der er tale om udgifter, der ligger ud over, hvad der er almindeligt forekommende for en person med det pågældende arbejde. I en nylig afgørelse fik ejeren af en virksomhed indenfor kontorbeplantning således med nød og næppe godkendt fradrag for momsen af udgifter til indkøb af såkaldte servicebukser med værktøjslommer og knæpuder, men ikke godkendt fradrag for momsen af udgifter til indkøb af et par specialsko af mærket Ecco Ultra Terrain samt håndværkershorts af mærket Edge.   

 

Almindelig beklædning

Omfatter i første række skjorter, bukser og jakker, herunder habitter. For den type beklædning kan momsen kun fratrækkes under følgende betingelser:

  • At tøjet tilhører virksomheden og derfor skal leveres tilbage til denne, når ansættelsen ophører.
  • At tøjet ikke må bruges udenfor arbejdstiden – altså privat.
  • At tøjet er forsynet med firmaets navn eller logo.

Kravet om firmanavn eller logo er ufravigeligt. Landsskatteretten offentliggjorde i efteråret en afgørelse om en virksomhed, som havde indkøbt beklædningsgenstande for i alt 40.860 kr. og fratrukket momsen heraf med 8.172 kr. Det var oplyst, at der var tale om tøj, der skulle bæres af visse medarbejdere i forbindelse med en udstilling og en messe. Der var blandt andet tale om en habit af mærket Pal Zileri, om skorter, bukser og slips fra Hugo Boss og om et antal Stenstrøm skjorter. Der var ikke påført firmanavn eller logo på nogen af delene. Landsskatten tiltrådte derfor Skattestyrelsens afgørelse om, at momsen ikke kunne fradrages.

 

Sportstøj

Moms af udgifter til indkøb af sportstøj til hold eller klubber, som virksomheden sponserer, er fradragsberettiget, hvis tøjet er forsynet med virksomhedens navn og/eller logo. Tilsvarende gælder for sportstøj, der stilles til rådighed for de ansatte, fx i forbindelse med disses deltagelse i en firmafodboldturnering, et motionsløb eller i et cykelløb. Også her er der krav om firmanavn og/eller logo, hvis momsen skal kunne fratrækkes.

En del virksomheder har en sportsshop, hvor medarbejderne kan købe sportstøj med rabat. Her skal der afregnes moms af salgsindtægterne, mens momsen af udgiften til indkøb og evt. tryk kan fratrækkes, uanset om tøjet er forsynet med navn/logo eller ej. Der gælder særlige regler for opgørelse af momsgrundlaget i sådanne tilfælde.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.