Mange kan score aktiegevinster uden at skulle betale skat

En stor gruppe borgere har en underskudssaldo fra tidligere år, som de kan gøre brug af, hvis de får gevinster på børsnoterede aktier. En del får dog nok aldrig glæde af saldoen, fordi de ikke længere investerer i den slags.

Finans Danmark udgav sidste år en analyse af investorkulturen i Danmark. Heraf fremgår, at godt hver fjerde dansker investerer i aktier og/eller i investeringsbeviser for frie midler. Set i forhold til deres indkomst ejer danske investorer i gennemsnit aktier og investeringsbeviser for et beløb svarende til 90 % af deres årsindkomst før skat. 

Den skattemæssige behandling af gevinster og tab på aktier er meget forskellig, for mens gevinster altid er skattepligtige her og nu, så kan et års nettotab ikke modregnes i anden indkomst, men alene fremføres til modregning i efterfølgende års positive aktieindkomst. 

Fremførslen kan efter de gældende regler ske uden tidsbegrænsning, men faktisk kniber det med at få brugt de gamle aktietab. Både antallet af investorer med en fremført underskudssaldo og den samlede størrelse af denne er nemlig vokset markant over de seneste år. Det viser tal, som vi har indhentet hos Skattestyrelsen.

Aktiegevinster

Den gennemsnitlige underskudssaldo pr. investor udgjorde ved udgangen af 2019 et beløb på knap 60.000 kr. Skatteværdien af den samlede underskudssaldo ligger et sted mellem 2,2 og 3,5 mia. kr., idet aktieindkomst op til 56.500 kr. (2021) beskattes med 27 %, mens aktieindkomst over grænsen beskattes med 42 %. 

 

Mange underskudssaldi står stille

Ifølge Skattestyrelsen var der 32.000 personer, der ved udgangen af 2019 havde præcis samme underskudssaldo, som de havde ved udgangen af 2014. Den samlede underskudssaldo for denne gruppe udgjorde 1,442 mia. kr. Disse investorer har altså over en periode på fem år hverken forøget deres underskudssaldo eller forbrugt af denne. 

For langt de fleste må dette antages at bero på, at de ganske enkelt ikke handler med aktier mere og derfor aldrig får brugt deres underskudssaldo, medmindre de genoptager aktiviteten. Det er nærliggende at tro, at der i denne gruppe er en overvægt af 60+ årige, og at hele eller dele af deres tab stammer fra konkurser i selskaber med mange lokale aktionærer, herunder Roskilde Bank, Amagerbanken og OW Bunker.

Mange af disse investorer har i dag formentlig pæne bankindeståender, hvoraf de betaler negative renter, hvilket i kombination med en uudnyttet tabssaldo burde gøre det attraktivt at foretage aktieinvesteringer på ny. Når de tilsyneladende alligevel ikke gør det, skyldes det nok enten, at deres tidligere tab har jaget dem en skræk i livet, eller at de har glemt, at de har en tabssaldo.

Hvis du vil tjekke, om du har en uudnyttet underskudssaldo fra tidligere aktieinvesteringer, kan du finde oplysninger herom i din skattemappe på skat.dk. Skattestyrelsen udsender desværre ikke e-post til de borgere, der har en tabssaldo. Det kunne ellers være en fin service og kunne godt gøres uden at fremstille det som en opfordring til at investere. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.