Kørselsfradrag for bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer kan i modsætning til andre honorarmodtagere ikke fratrække befordringsfradrag i deres personlige indkomst, men kun som et ligningsmæssigt fradrag.

Honorarmodtagere har ligesom alle andre naturligvis ret til fradrag for de udgifter, der er forbundet med deres arbejde, men i modsætning til lønmodtagere kan honorarmodtagere modregne deres fradrag i selve indkomsten. Det er deres nettoindkomst, der beskattes som personlig indkomst.

Det forhold, at honorarmodtagere ikke skal indtaste deres fradrag som et ligningsmæssigt fradrag, betyder ikke bare, at skatteværdien af deres fradrag øges til omkring det dobbelte sammenlignet med et ligningsmæssigt fradrag, men også at de ikke er omfattet af reglen om, at der for visse udgifter kun er fradrag for den del, som overstiger 6.500 kr. (2021-sats). De har fradrag for hver en krone.

Gruppen af honorarmodtagere omfatter fx musikere, tryllekunstnere, standupkomikere, oplægs- og foredragsholdere, konferencier, ordstyrere samt bestyrelsesmedlemmer, der modtager vederlag for deres arbejde.

Når det gælder transport til og fra en honorardækket opgave, er udgangspunktet, at honorarmodtagere – bortset fra bestyrelsesmedlemmer – ikke kan modtage skattefrie kørepenge. Til gengæld kan de beregne kørselsfradrag med satserne herfor og for alle kørte kilometer, og fradraget kan modregnes i honorarindkomsten. Det giver samme resultat, som hvis de fik skattefrie kørepenge.

Bestyrelsesmedlemmer kan godt få udbetalt skattefrie kørepenge, men modtager de ikke den slags, er de kun berettiget til kørselsfradrag efter reglerne for lønmodtagere. Altså kun for kørsel ud over 24 km pr. dag og med de lave km-satser. Og kørselsfradraget kan ikke modregnes i honorarindtægten, men kun fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag. Det viser en ny afgørelse fra Landsskatteretten.

 

Manden med de tre bestyrelsesposter

Sagen handlede om en mand, der var medlem af bestyrelsen i tre selskaber, hvorfra han modtog et årligt bestyrelseshonorar på henholdsvis 120.000 kr., 96.000 kr. og 80.000 kr. Han modtog ikke skattefrie kørepenge fra nogen af selskaberne for kørslen til bestyrelsesmøder. Derfor havde han fratrukket befordringsfradrag i sin personlige indkomst.

Landsskatteretten fastslog imidlertid, at der ikke var hjemmel til at fratrække befordringsfradraget som andet end et ligningsmæssigt fradrag. Retten begrundede dette med, at bestyrelsesmedlemmer er omfattet af den persongruppe, der kan modtage skattefrie kørepenge, og at denne gruppe kun er berettiget til befordringsfradrag som et ligningsmæssigt fradrag i de tilfælde, hvor de ikke modtager sådanne kørepenge. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.