Kasi-investorers tab på udbytteandele

Selvom det har samme spekulative præg over sig, så er dem, der investerer i Bitcoins faktisk bedre stillet end dem, der investerer i en udbytteandel, når det viser sig, at pengene er tabt.

Tab ved investering i Bitcoins og andre virtuelle valutaer kan under normale omstændigheder fratrækkes på årsopgørelsen som et såkaldt ligningsmæssigt fradrag. Det betyder, at skatten dækker lidt mere end 1/4 af tabet. Tilsvarende gælder, hvis man i spekulationsøjemed investerer i fx et parti eksklusive champagne, i uindfattede diamanter eller i guldmønter mv.

Køber man derimod en andel af en udbyttekontrakt, er udsigten til tabsfradrag ikke særlig gode, når købet sker i investeringsøjemed. Det gælder for både personer og for selskaber.


Investering i fodboldspillere

Tilbage i 2012 tog Skatterådet stilling til de skattemæssige konsekvenser for et investeringsselskab, der for et beløb på 200.000 kr. havde købt en andel af transferrettighederne for en superligaspiller. Aftalen indebar, at selskabet ville modtage 10 % af transfersummen, hvis spilleren blev solgt inden for kontraktperioden, og at investeringen derfor ville give overskud, hvis spilleren blev solgt for mere end 2 mio. kr.

Selskabet mente, at der i skattemæssig forstand var tale om investering i en udbyttekontrakt, og at selskabet derfor var berettiget til at afskrive investeringen efter de almindelige regler for den slags med 1/7 om året og desuden berettiget til tabsfradrag for en eventuel restsaldo ved kontraktens udløb, hvis spilleren ikke blev solgt.

Dette var Skatterådet imidlertid ikke enige i. I sin afgørelse tiltrådte rådet en indstilling fra Skattestyrelsen om, at skattemæssig afskrivning forudsætter, at der er tale om et aktiv, der benyttes erhvervsmæssigt, hvilket selskabet ikke gjorde.

Rådet mente heller ikke, at investeringen kunne behandles efter reglerne for investering i virtuelle valutaer eller i guldmønter, idet der i rådets optik ikke var tale om investering i et egentligt aktiv, men om en eventualret. Altså en form for væddemålskontrakt. Under disse omstændigheder kunne et eventuelt tab derfor ikke fratrækkes.


Kommentar

Ifølge flere medier har Kasi-investorerne købt andele af en såkaldt earn out for tilsammen næsten 14 mio. kr. En earn out er en form for tillægsbetaling i en virksomhedshandel og udløses, hvis bestemte indtjeningsmål realiseres. Vi kender ikke de nærmere vilkår for investorernes køb af udbytteandelene og kan derfor ikke vurdere, hvorvidt investorerne er omfattet af den praksis, der gælder for investeringer i transferrettigheder, jf. ovenfor. Vi finder det dog nærliggende at tro, at dette er tilfældet. 

Fodboldafgørelsen fra 2012 blev ikke påklaget til Landsskatteretten. Dette kan undre, da afgørelsen ikke forekommer utvivlsom. Ud fra en umiddelbar betragtning forekommer det i alle tilfælde svært at forstå, hvorfor en udbyttekontrakt på en fodboldspiller skal sidestilles med en lodseddel, når tilsvarende ikke gælder for en investering i Bitcoins. Skatterådets argument om, at der ved investeringen i transfer-rettighederne ikke blev erhvervet et formuegode, synes således godt at kunne udfordres.

Afgørelsen havde måske været nemmere at forstå, hvis den havde været begrundet med, at køberne af transferrettighederne ikke indtrådte som part i klubbens aftale med spilleren, men i stedet indgik en separat aftale med klubben. Dette forhold blev imidlertid slet ikke omtalt i afgørelsen. 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.