I 2022 stiger topskattegrænsen til 552.500 kr.

Topskattegrænsen passerer næste år en milepæl, idet der i 2022 for første gang nogensinde skal en gennemsnitlig månedsløn før arbejdsmarkedsbidrag på over 50.000 kr. til, før den særlige skat skal betales.

Topskattegrænsen stiger til næste år med ca. 1,4 % til 552.500 kr. (efter arbejdsmarkeds-bidrag på 8 %). Det er 7.700 kr. mere end i 2021, hvor den lyder på 544.800 kr. Stigningen er en konsekvens af den årlige procentregulering af beløbsgrænserne i skattelovgivningen i kombination med indfasningen af det løft i topskattegrænsen, som blev aftalt ved skattereformen tilbage i 2012. En indfasning, som afsluttes netop i 2022.

Det højere loft betyder, at kun personer med en gennemsnitlig månedlig indkomst på over 50.045 kr. før arbejdsmarkedsbidrag skal betale topskat i 2022. Løftet i 2022 giver en skattelettelse på 1.155 kr. til dem, der allerede ligger over den nye grænse.
 

Beregningsgrundlaget

Topskatten beregnes i 2022 som 15 % af den del af din personlige indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag med tillæg af eventuel positiv nettokapitalindkomst over 47.400 kr. (2022), der overstiger beløbsgrænsen på de 552.500 kr. Der er ingen mulighed for overførsel af et uudnyttet bundfradrag mellem ægtefæller.  For to ægtepar, der begge har en husstandsindkomst på 1 mio. kr. før arbejdsmarkedsbidrag, men hvor indkomsten i det ene tilfælde er fordelt 50/50 og i det andet 20/80, vil det første par ikke skulle betale topskat, mens det andet vil skulle betale topskat med 27.525 kr.
 

Udvikling over tid

Stigningen i topskattegrænsen fra 2021 til 2022 er den laveste stigning i flere år. Dette kan illustreres med denne oversigt:

Tabel over topskattegrænse
 

Antal topskattebetalere

Skatteministeriet har ikke oplyst tal for de senere år for, hvor mange der betaler topskat, men tallet ligger formentlig omkring 450.000 personer, svarende til ca. 9 % af alle skattepligtige. Hvis man alene ser på aldersgruppen 36-59 år, vil mere end 1/3 kunne forvente at betale topskat i mindst ét år af deres liv. Dette fremgår af et ministersvar fra sidste år.

Antallet af topskattebetalere har været pænt faldende over de seneste 10 år, men vil efter vores vurdering nu begynde at stige igen, fordi det i 2012 politisk vedtagne løft af topskattegrænsen nu er fuldt indfaset. Det betyder, at der fra og med 2023 kun vil blive tale om små årlige løft i beløbsgrænsen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.