Guide til de nye ejendomsvurderinger

Er du mellem de første, der får en ny ejendomsvurdering, skal du vide, at brevet fra Vurderingsstyrelsen er på 24 sider. Er du så heldig, at du skal have penge tilbage, får du et særskilt brev herom. Det er på 9 sider. 

Vurderingsstyrelsen har afsluttet udsendelsen af såkaldte deklarationsmeddelelser til de omkring 50.000 husejere, der er udvalgt til at være de første til at få en ny ejendomsvurdering. Deklarationsmeddelelsen rummer de oplysninger om ejendommen, som styrelsen bruger som grundlag for deres værdiansættelse. Nu begynder styrelsen at udsende de egentlige vurderinger. De udsendes også i puljer, og de første forventes udsendt i denne uge.

Vi har fra Vurderingsstyrelsen modtaget en testudgave af vurderingsskrivelserne samt af de supplerende breve om kompensationsbeløb og kender derfor indholdet af disse. Der kommer imidlertid også et tredje brev. Et såkaldt klagefristbrev, der indeholder en klagevejledning til vurderingen.

 

Brevet med vurderingen

Side 1 er et oversigtsskema med oplysning om, at der på vurderingsportalen.dk kan fås oplysninger om alt vedrørende de nye vurderinger.

På side 2 kommer det væsentlige – nemlig oplysninger om den nye ejendomsvurdering. Både den samlede ejendomsværdi og grundværdien. Bemærk, at værdierne er fastsat efter forholdene ved udgangen af 2019, og at ejendomsværdien derfor ikke nødvendigvis er identisk med det, som du kan få for huset i dag.

På de efterfølgende sider gives en nøje specifikation af, hvordan styrelsen er nået frem til de fastsatte værdier. Til sidst oplyses der om klagemulighederne, herunder at vurderingerne ikke ændres, medmindre du kan godtgøre, at de er mere end 20 % for høje eller lave, og at du i øvrigt først kan klage, når du har modtaget en særskilt klagevejledning.

 

Afgørelse om kompensation

Det forventes, at omkring 715.000 husejere vil skulle have udbetalt en kompensation, fordi de har betalt for meget i ejendomsværdiskat og grundskyld. Det svarer i grove træk til hver anden husejer. Kompensationen inkluderer et skattefrit rentetillæg på 6,2 % pr. påbegyndt år til og med udbetalingsåret. Den gennemsnitlige udbetaling ligger ifølge de seneste estimater på små 20.000 kr. til hver af de berørte husejere, men det endelige beløb bliver givetvis højere.

I brevet om kompensation fremgår det klart på side 1, hvor stort et kompensationsbeløb, som Vurderingsstyrelsen mener, at du skal have udbetalt.

På side 2 er det (lidt kryptisk) beskrevet, hvornår pengene kommer til udbetaling. Det gør de senest 60 dage efter, at der er forløbet 90 dage efter dateringen på det særskilte klagefristbrev. Udtrykt mindre teknisk betyder det, at du kan forvente at få udbetalt din kompensation senest fem måneder efter modtagelsen af klagefristbrevet, hvis altså ikke du klager over vurderingen. Vi har ikke kunnet få oplyst, hvor lang tid efter udsendelsen af vurderingsmeddelelsen, at klagefristbrevet vil blive udsendt. Og heller ikke om der i praksis vil kunne blive tale om udbetaling inden udløbet af 60-dagesfristen.

Også på side 2 anføres det, at der vil ske modregning i kompensationen, hvis du har gæld til det offentlige. På de efterfølgende sider i afgørelsen om kompensation findes en specifikation af, hvordan denne er beregnet samt oplysninger om love og regler og om styrelsens behandling af dine personoplysninger. Næppe mange vil læse disse sider.


Har du spørgsmål til de nye ejendomsvurderinger, er du velkommen til at tage fat i vores skatteksperter. 

Kontakt os
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.