Godtgørelse af elafgift til virksomheder, der køber ladestandere

Virksomheder, der selv opstiller ladestandere til elbiler, kan ikke få godtgjort elafgiften, hvis de stiller standeren vederlagsfrit til rådighed for medarbejdere, kunder og forretningsforbindelser.

Markedet for elbiler og plug-in hybridbiler er i kraftig vækst, og flere og flere virksomheder anskaffer sig både person- og varebiler, der helt eller delvist kører på strøm. Det samme gør mange private. Derfor vokser antallet af virksomheder, der anskaffer sig ladestandere, også kraftigt, og det vil det gøre endnu mere i årene fremover, fordi det politisk er bestemt, at der skal ske følgende:

 

  • Visse ejere af erhvervsejendomme med mindst 20 p-pladser skal inden 1. januar 2025 have opsat mindst én ladestander. 
  • Ved opførelse af nye erhvervsejendomme – og i nogle tilfælde også ved ombygning af gamle – med mindst 10 p-pladser skal der som udgangspunkt opsættes mindst én ladestander og mindst hver femte p-plads skal forberedes til en sådan.
  • Ved opførelse af nye beboelsesejendomme – og i nogle tilfælde også ved ombygning af gamle – med mindst 10 p-pladser skal samtlige pladser forberedes for ladestandere.

De virksomheder, der står foran at skulle anskaffe sig en eller flere ladestandere, kan vælge at gøre det for egen regning eller ved at indgå aftale med en ladeoperatør. Der findes også kombi-modeller, hvor virksomheden køber en ladestander, men overlader service og drift af denne til en operatør.

 

Elafgift

Al strøm, der købes, er belagt med en afgift på 90 øre/kWh – hvilket svarer til omkring halvdelen af den samlede elomkostning – men 89,6 øre af afgiften kan under visse betingelser godtgøres. 

Muligheden for godtgørelse gælder både for virksomheder, der selv anskaffer sig ladestandere, og for virksomheder, der køber elopladning via en aftale med et operatørselskab. Hertil kommer, at godtgørelsesadgangen i visse tilfælde ikke begrænses af det sædvanlige krav om momsfradragsret. 

For at godtgjort afgift af strøm til egne ladestandere – hvilket er en særordning, som foreløbig kun gælder til udgangen af 2030 – skal følgende betingelser dog være opfyldt:

 

  • Der skal være installeret bimåler i ladestanderen, og den skal være placeret korrekt, så der ikke opstår tvivl om, hvad strømmen er brugt til.
  • Virksomheden skal fakturere forbruget, og faktureringen skal ske som en såkaldt opladningsydelse.

Det sidste betyder, at virksomheder, der for egen regning opstiller og drifter en ladestander ikke kan få godtgjort elafgiften, hvis standeren stilles vederlagsfrit til rådighed for medarbejdere, kunder og forretningsforbindelser. Det kan også gælde for standere, der er opstillet privat hos medarbejdere, der har firmabil, herunder fx også en vagtbil. Operatørselskaber kan normalt få godtgjort elafgiften, fordi de netop fakturere en opladningsydelse. Til gengæld indgår der selvsagt et avancetillæg i deres pris.

 

Brug for et godt råd?

Markedet for ladestandere er en jungle af muligheder. Ønsker du uafhængig rådgivning til at finde rundt i denne, er du velkommen til at kontakte os. Vi har afgiftseksperter i alle landets regioner, som ud fra de konkrete omstændigheder kan vurdere, hvad der er mest optimalt.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.