Forvent kontrol af dit kørselsfradrag

Flere borgere end normalt vil formentlig få kontrolleret deres kørselsfradrag for 2020 af Skattestyrelsen. Fradraget har dog en relativt beskeden skatteværdi og betyder ikke nær så meget for vores slutskat, som mange tror.

Årets privatøkonomiske juleaften er overstået. Den faldt i sidste uge, hvor Skattestyrelsen for gruppen af borgere med enkle indkomstforhold gav en foreløbig status på, hvor mange der skal have penge tilbage og hvor mange, der skal betale restskat. Gruppen omfatter lønmodtagere, studerende og pensionister. I alt 4,5 mio. borgere.

På forhånd var der stor spænding om resultatet. De fleste havde spået, at der i år ville blive udbetalt markant mindre i overskydende skat end tidligere år. Det skete ud fra en antagelse om, at nok ikke alle havde fået tilpasset forskudsopgørelsen i forhold til lavere befordringsfradrag, som følge af mange hjemmearbejdsdage, samt til udbetalingen af indefrosne feriepenge. Faktisk kom det til at gå stik modsat.

 

Statistik for udbetaling af overskydende skat

For hvert af årene 2017-2019 fik tre ud af fire borgere udbetalt overskydende skat. Gennemsnitligt med omkring 5.000 kr. For indkomståret 2020 blev det endnu bedre. Hele 80 % af borgerne med enkle indkomstforhold fik overskydende skat, og det gennemsnitlige beløb steg til hele 5.417 kr., jf. nedenstående oversigt.

Når de samlede overskydende skatter endte med at blive hele 2,1 mia. kr. højere – og ikke lavere – end sidste år, kan det i vores optik næsten kun skyldes, at borgerne – som følge af Skattestyrelsens utallige opfordringer til at justere forskudsopgørelsen for stort og småt – er blevet overforsigtige. At de har sat deres fradrag på forskudsopgørelsen markant for lavt og/eller deres (topskattepligtige) indkomst markant for højt.

 

Statistik over befordringsfradraget

Næst efter rentefradraget er kørselsfradraget formentlig det mest benyttede fradrag, men skatteværdien af fradraget er ikke voldsomt stor, jf. nedenstående oversigt.

Selvom det gennemsnitlige befordringsfradrag er steget en lille smule over årene og for indkomståret 2019 udgjorde ca. 17.000 kr., er skatteværdien af fradraget faktisk faldet, fordi marginalskatteprocenten for de ligningsmæssige fradrag er sænket, så den nu kun udgør 25,6 %. Skatteværdien er udtryk for den faktiske skattebesparelse, som fradraget giver. Tallene i oversigten ovenfor er udledt af denne publikation fra Skattestyrelsen.

Det er vores klare forventning, at Skattestyrelsen i det kommende års tid vil kontrollere flere befordringsfradrag end nogensinde før. Nok især blandt dem med et fradrag over 20.000 kr. og primært hos dem, som ikke har indtastet et lavere fradrag end for 2019 og som har en jobtype, hvor hjemmearbejde er muligt. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.