Få overblik over betalingsfrister for skat og moms

Nye lånemuligheder og nye fristudskydelser er på vej, og det er efterhånden noget af en kunst at finde ud af, hvornår store og små virksomheder skal betale moms og A-skat. Vi forsøger her at give dig et overblik.

Aldrig så snart var den seneste lov om rentefrie moms- og A-skattelån blevet vedtaget, før der blev fremsat et nyt lovforslag med nye lånemuligheder og nye fristudskydelser. 

Hovedelementerne i det nye lovforslag er:

  • Fristen for betaling af indeholdt A-skat og AM-bidrag i lønninger for april måned 2021 i mindre og mellemstore virksomheder udskydes fra den 10. maj 2021 til den 27. september 2021, mens de tilsvarende beløb fra lønninger for maj måned 2021 i store virksomheder udskydes fra den 31. maj 2021 til den 15. oktober 2021.
  • Låneordningen for A-skat og AM-bidrag udvides til at omfatte beløb, der er indeholdt i løn for september 2020, januar 2021 og februar 2021 i mindre og mellemstore virksomheder, mens store virksomheder kan låne et beløb svarende til de indeholdte kildeskatter i lønninger for september 2020, februar 2021 og marts 2021. For både store og små virksomheder svarer det til de kildeskatter, som skal betales i februar og marts måned 2021. Lånene skal tilbagebetales senest den 1. februar 2022.
  • Låneordningen for moms for mindre og mellemstore virksomheder udvides til at omfatte den moms, der skal betales den 1. marts 2021. Det vil for virksomheder med halvårsbetaling af moms (små virksomheder) sige momsen for hele 2020. For virksomheder, der betaler moms kvartalsvis (mellemstore virksomheder) vil det sige momsen for andet halvår af 2020. Lånene skal for begge typer af virksomheder tilbagebetales senest den 1. februar 2022.
  • Den midlertidige ordning, hvorefter virksomheder kan have en kreditsaldo på deres skattekonto på op til 100 milliarder kroner, forlænges til den 1. februar 2022, så virksomheder, der ønsker at betale indeholdt A-skat og AM-bidrag efter de hidtidige frister, kan gøre dette.

 

De nye frister for betaling af A-skat og AM-bidrag

Nedenstående oversigt er baseret på den forudsætning, at det verserende lovforslag bliver vedtaget uden ændringer. Vi anser det næsten for givet, at det sker. Der er desuden tale om et øjebliksbillede. Det er således næppe sidste gang, at vi har set tiltag med lånemuligheder og fristudskydelser for at understøtte virksomhedernes likviditet. Som det fremgår af oversigten, vil en udnyttelse af de nye betalingsfrister og de nye lånemuligheder betyde, at virksomhederne på et senere tidspunkt – inden for ganske få måneder – vil få et væsentligt likviditetsbehov til betaling af skat og moms.

 

De nye frister for betaling af moms

Muligheden for rentefrie momslån gælder kun virksomheder, der betaler moms enten kvartals- eller halvårsvis. Det vil sige mindre og mellemstore virksomheder.

Virksomheder, der betaler moms halvårligt:


Virksomheder, der betaler moms kvartalsvis:

*Låneordningerne for både A-skat og moms hviler på et grundlag om, at virksomhederne først skal betale de forfaldne beløb, hvorefter de kan få tilbagebetalt helt det samme beløb som et lån. Ovenstående skemaer er baseret på den forudsætning, at virksomhederne har udnyttet denne mulighed maksimalt. I skemaerne er ikke medtaget de oprindelige betalingstidspunkter for de betalinger, som lånene bygger på.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.