De nye momsregler for e-handelsvirksomheder

Virksomheder, der har hjemmesider, hvorfra de formidler salg af varer fra lande uden for EU, herunder især fra Østen, bør kigge nøje på deres set-up, da dette højst sandsynligt skal ændres som følge af de nye regler.

Efter de hidtidige regler er agenter og andre formidlere normalt ikke anset for i momsmæssig forstand at have købt og videresolgt de varer, som de formidler for andre. De har blot modtaget en provision for at formidle salget. 

Denne provision har de skullet betale dansk moms af i to tilfælde. Enten hvis de formidlede varer er leveret her i landet, og betaleren af provisionen ikke er momsregistreret i et EU-land. Eller hvis varerne er leveret i et andet EU-land, og betaleren af provisionen er momsregistreret her i landet. 

Med virkning fra 1. juli 2021 kommer der nye regler for salg via digitale platforme. De betyder, at agenterne nu i visse tilfælde automatisk skal anses for selv at have købt og solgt de formidlede varer, også selvom deres kontrakt med leverandører ikke ændres. Samtidig er formidlingsbegrebet blevet præciseret.

De nye regler vil sammen med bortfaldet af særreglen for småforsendelser – som hidtil har fritaget private for at skulle betale importmoms af varer til en værdi op til 80 kr. – givetvis medføre en nedgang i importen af varer især fra Østen. 

 

De nye regler 

Efter de nye regler skal agenter i momsmæssig henseende nu anses for selv at have modtaget og leveret de formidlede varer, hvis disse indføres fra et sted uden for EU, og værdien af forsendelsen ikke overstiger 150 euro – altså ca. 1.125 kr. Det er salgsværdien af den enkelte forsendelse – og altså ikke salgsværdien af den enkelte vare – som er afgørende. Reglen gælder ikke kun formidling af fjernsalg, hvor varen indføres fra lande uden for EU, men også for formidling af varer, der allerede befinder sig i EU, når formidlingen sker for en sælger, der ikke er etableret i EU.

Konsekvensen af at være omfattet af de nye regler er, at formidleren skal betale moms af salgsværdien af de enkelte forsendelser – for danske kunder beregnet som 20 % af værdien – og ikke kun af den provision, som oppebæres for salget. Den praktiske håndtering af momsindberetning mv. afhænger af de konkrete omstændigheder.

Hvis værdien af den enkelte forsendelse overstiger 150 euro, vil agenten fortsat kun skulle betale moms af provisionen, hvis ellers agenten opfylder betingelserne for at kunne anses for kun at være formidler. Ifølge en nylig offentliggjort afgørelse fra Skatterådet kræver dette, at alle følgende tre betingelser er opfyldt:

  1. Agenten fastsætter hverken direkte eller indirekte nogen af de vilkår, hvorunder leveringen foretages.
  2. Agenten hverken direkte eller indirekte er involveret i godkendelse af opkrævningen af kundens betaling.
  3. Agenten hverken direkte eller indirekte er involveret hverken i bestillingen eller leveringen af varerne.

De ydelser, som en agent i et vist omfang gerne må levere, er i afgørelsen oplistet således:

  • Agenten må gerne håndtere betalingen af varerne.
  • Agenten må gerne annoncere for varerne og katalogisere disse.
  • Agenten må også gerne omdirigere eller overføre besøgende på sin hjemmeside til andre hjemmesider, hvor varer udbydes til salg, hvis virksomheden ikke medvirker yderligere ved leveringen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.