De nye momsregler for bilforhandleres demobiler

Det har været en træls sommer for bilforhandlerne. Først kom der nye regler for beregning af moms af demobiler, og bagefter tilsidesatte Østre Landsret den praksis, som forhandlerne i mange år havde brugt for sådanne biler. 

Når det gælder demobiler, der samtidig har været anvendt som firmabil for sælgere og andre medarbejdere samt til ærindekørsel, har landets bilforhandlere igennem flere år fulgt en praksis med ikke at beregne moms af avancen, når de efterfølgende har solgt disse biler. I stedet har de blot undladt at tage fradrag for købsmomsen af bilen. Det har de gjort i den tro, at bilerne i momsmæssig forstand skulle anses for udtaget til andet formål. Denne praksis har været brugt både for fabriksnye biler og for indbytningsbiler, når de altså har været anvendt som firmabiler.

Tilbage i 2019 vedtog Folketinget et lovforslag om ændring af momsloven, der fremadrettet ville lukke af for denne praksis. Disse nye regler er trådt i kraft den 1. juli 2021. Efterfølgende har Østre Landsret imidlertid afsagt en dom, der underkender den hidtidige praksis, og som derfor potentielt kan medføre opkrævninger af moms bagud i tid i alle tilfælde for indbytningsbiler, der er solgt uden moms.

 

Reglerne fra 1. juli 2021

Med de nye regler, der er afledt af et EU-direktiv, er det nu fastslået, at en demobil, der anvendes som firmabil, ikke skal anses for udtaget. Derimod udtages en ydelse i form af brugen af bilen som firmabil. Det har konsekvenser på to punkter.

For det første vil købsmomsen ved køb af nye biler kunne fradrages. Det samme gælder momsen af de løbende driftsudgifter. Til gengæld vil der skulle beregnes moms af værdien af den udtagne ydelse. Det gælder for både nye og brugte biler. Afgiftsgrundlaget er de udgifter, som virksomheden har ved leveringen af ydelsen.

For det andet skal der beregnes moms ved det efterfølgende salg af demobilerne, men ved denne beregning kan registreringsafgiften holdes uden for momsgrundlaget. Der gives to metoder til beregning af momsen afhængig af, om bilen sælges med eller uden avance. 

 

Dommen fra Østre Landsret

Sagen handlede om en brugtbilsforhandler, der over en periode på tre år havde taget 38 biler i bytte fra private kunder i forbindelse med salg af en anden bil til disse. Alle de indbyttede biler var efterfølgende anvendt som firmabiler, inden de blev videresolgt. Forhandleren mente på den baggrund, at bilerne skulle anses for udtaget med den konsekvens, at de kunne sælges momsfrit.

Dette var landsretten ikke enig i. Landsretten fastslog i overensstemmelse med skattemyndighedernes påstand, at bilerne, uanset deres anvendelse som firmabiler, hele tiden reelt havde været til salg og derfor måtte anses for at indgå i forretningens varelager. En stor del af sagen handlede om, hvorvidt skattemyndighedernes afgørelse var udtryk for en praksisændring med den konsekvens, at virksomheden havde en retsbeskyttet forventning om at kunne sælge sine demobiler uden moms. Dette fandt landsretten ikke var tilfældet. Landsretten henviste herved til, at de tidligere afgørelser vedrørte andre situationer. Du kan læse dommen her.

 

Vil du vide mere?

Torsdag den 4. november 2021 holder vi fra kl. 09:00-10:30 et webinar for økonomi- og regnskabsmedarbejdere samt sælgere fra bilbranchen om de betingelser, der gælder for bilforhandleres anvendelse af brugtmomsreglerne, men hvor vi naturligvis også kommer ind på de nye regler for demobiler. Du kan tilmelde dig her.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.