De første nye ejendomsvurderinger nærmer sig

Det bliver nok først sidst på efteråret, før den første lille portion af de nye ejendomsvurderinger bliver sendt ud, men ud kommer de. Dermed ligger det også fast, at ingen husejere får tilbagebetalt ejendomsskat i år.

Tilbage i juni måned udsendte skatteministeren en pressemeddelelse om, at Vurderingsstyrelsen nu var nået så langt, at der fra september 2021 ville kunne udsendes nye ejendomsvurderinger til en mindre gruppe husejere, og at der i forlængelse heraf ville blive udsendt tilbagebetalingstilbud til dem, der har betalt for meget i ejendomsskat siden 2011.

Ud fra oplysninger fra pressetjenesten i Vurderingsstyrelsen kan vi nu oplyse lidt mere om den første udsendelse.

  • Der udsendes vurderinger for omkring 50.000 parcel- og rækkehuse. Husene vil være jævnt fordelt over hele landet, dog med en lille overvægt af ejendomme i Region Midtjylland. De 50.000 huse udgør mindre end 3 % af det samlede antal ejerboliger. I nogle kommuner vil det derfor nok kun være nogle få hundrede husejere, der får en ny vurdering.
  • I første omgang udsendes alene en såkaldt deklarationsmeddelelse til ejerne af de 50.000 ejendomme. Det vil sige oplysninger om de ejendomsdata, som Vurderingsstyrelsen er i besiddelse af og som vil danne grundlag for vurderingen. Disse meddelelser vil blive udsendt over en periode på fem uger fra næste måned. Husejerne får en frist på fire uger til at korrigere oplysningerne.
  • Først når kommenteringsfristen er udløbet, udsendes de egentlige ejendomsvurderinger. Der kommer derfor ingen vurderinger ud i september måned. Vi gætter på, at den første portion af de 50.000 nye vurderinger bliver udsendt i slutningen af oktober måned, og at de sidste næppe kommer ud før midt i december.
  • Vurderingsstyrelsen oplyser, at der vil være ”et vist overlap” mellem de husejere, der modtog en prøvevurdering tilbage i efteråret 2019, og dem som vil være mellem de første til at modtage en egentlig ny vurdering. Vi tror, at overlappet vil blive pænt stort, da Vurderingsstyrelsen qua storskalatesten har et mere sikkert datagrundlag for disse ejendomme end for andre.
  • Vurderingsstyrelsen kan endnu ikke sige noget om, for hvor mange af de 50.000 ejendomme, der efterfølgende vil blive tale om tilbagebetaling af ejendomsskat. Vi forventer, at det vil være tilfældet for op mod 2/3 af denne specifikke gruppe. Det bygger vi på, at Skatteministeriet senest har oplyst, at ca. 42 % af alle husejere forventes at skulle have penge tilbage. Dette tal vil imidlertid blive væsentligt højere for den første gruppe, fordi der i denne ikke indgår ejerlejligheder og kun et mindre antal dyre villaer i København.
  • Dem, der skal have penge tilbage, vil først modtage disse på et senere tidspunkt. Vi gætter på, at det bliver i andet kvartal af 2022.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.