Aktiesparekontoen bruges mest af investorer fra middelklassen

Hvis man tror, det primært er velhavere og højtlønnede, der bruger reglerne om aktiesparekonti, må man tro om igen. Mere end 80 % af kontohaverne har faktisk en husstandsindkomst på under 1 mio. kr. 

Da reglerne om aktiesparekontoen i sin tid blev indført, forventede man i Skatteministeriet, at helt op mod 900.000 borgere ville gøre brug af disse. Sådan er det ikke gået. Ifølge en nyhed fra Finans Danmark fra i foråret var der ved udgangen af 2020 kun 130.000 danskere, som havde oprettet en aktiesparekonto.

Der hersker dog nogen usikkerhed om det faktiske antal aktiesparekonti. I et nyligt svar til Folketingets Skatteudvalg oplyser skatteministeren nemlig, at der ifølge Skattestyrel-sen var knap 152.000 personer med en aktiesparekonto ultimo 2020. Uanset hvilket et af tallene der er det rigtige, så udgør det kun omkring 15 % af det oprindeligt forventede.

Svaret fra skatteministeren rummer også oplysninger om husstandsindkomsten hos dem, der har oprettet en aktiesparekonto. Oplysningerne er godt nok kun baseret på et udsnit af kontohaverne, nemlig de ca. 81.100 personer, der ved udgangen af 2020 havde et indestående på deres aktiesparekonto, men omfatter dog så mange, at de må kunne anses for nogenlunde repræsentative. Oplysningerne kan sammenfattes således:

Aktiesparkonto

Oversigten rummer ingen oplysninger om, hvor store beløb kontohaverne har indskudt på deres aktiesparekonto og heller ikke oplysninger om værdien af de aktier, som kontohaverne har i det depot, der er knyttet til denne.

 

Reglerne for indskud i 2021

Loftet for indskud på en aktiesparekonto lyder i år på 102.300 kr., men det er faktisk lidt af en kunst at finde ud af, hvor meget der helt præcist kan indskydes. Det afhænger nemlig af, hvor meget du tidligere har indskudt og af hvor meget held, du har haft med dine investeringer.

Det maksimale indskud i 2021 udgøres således af forskellen mellem loftet på de 102.300 kr. og summen af dit indestående på din aktiesparekonto ved udgangen af 2020 samt værdien af aktierne i det tilhørende depot på samme tidspunkt. Hertil kan lægges et beløb svarende til den afkastskat, som du i 2021 har betalt på grundlag af dit afkast i 2020.

Opgørelsesmetoden betyder groft sagt, at de kontohavere, der har haft held med deres investeringer, kan indskyde mindre end dem, hvis aktier er faldet i værdi. 

 

Beskatning af afkast

Afkast på aktiesparekonti beskattes med en nominel skattesats på 17 %, men da der er tale om lagerbeskatning, svarer det til en formel skattesats på omkring 18,4 %. Det er kun 8,6 procentpoint lavere end den laveste skattesats for almindelig aktieindkomst. Umiddelbart skulle man derfor tro, at det primært ville være investorer med aktieindkomst over progressionsgrænsen for almindelig aktieindkomst, som ville bruge reglerne om aktiesparekonti. Oversigten fra Skattestyrelsen over husstandsindkomsten hos dem med aktiesparekonti giver imidlertid ikke indtryk af, at dette er tilfældet. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.