Afviklingen af moms- og A-skattelån

De små virksomheder skal indenfor en periode på kun otte måneder til næste år finde penge til betaling af 2,5 års moms. Dem, der ikke kan betale deres gæld, kan få en afdragsordning hos Skattestyrelsen, men højst for 24 måneder.

Regeringen har meldt klart ud. Der kommer ikke flere tilbud om lån til betaling af moms og A-skat til de virksomheder, der stadig er påvirket af Corona-krisen. Tværtimod kan virksomhederne godt begynde at overveje, hvordan de skaffer midler til tilbagebetaling af de tidligere ydede lån. Der blev nemlig i sidste uge indgået en bred politisk aftale om afviklingen af de eksisterende lån. Aftalen indeholder følgende elementer:

  • Forfaldstidspunktet for de momslån, der skulle have været betalt henholdsvis den 1. november 2021 og den 1. februar 2022, er rykket til den 1. april 2022. Det giver virksomhederne lidt længere tid til at fremskaffe de nødvendige midler, og da gælden er rentefri, giver det også virksomhederne en rentegevinst på nok ca. 250 mio. kr. før skat. Det lyder af meget, men da gevinsten skal fordeles på ca. 61.000 lån, giver det kun en gennemsnitlig besparelse på omkring 4.000 kr. pr. lån.
  • For dem, der ikke kan låne penge af deres pengeinstitut, udvides den maksimale periode for afdragsordninger på skattekontoen fra 12 til 24 måneder, men det sker til en rente på 0,7 % pr. måned. Renten er ikke fradragsberettiget og svarer derfor til en normal lånerente på ca. 11 % p.a. Det er ikke billigt. Kreditten er i øvrigt betinget af, at virksomheden overholder alle indberetningsfrister. Kommer virksomheden for sent med bare en enkelt, forfalder hele gælden til betaling.
  • De statslige garantiordninger overfor lån fra Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit forlænges, men kun til udgangen af 2021. De udløber dermed tre måneder før, de første lån forfalder. Ordningerne giver mulighed for lån med en løbetid på seks år, men kræver altså tidlig action fra virksomhederne.

 

Oversigt

De samlede statslige moms- og A-skattelån beløber sig formentlig til omkring 35 mia. kr., hvoraf de ca. 29,7 mia. kr. skal tilbagebetales i 2022, jf. nedenstående oversigt:

Tilbagebetalingen af lånene sker samtidig med de ordinære betalinger af moms og A-skat. De små virksomheder skal således ordinært betale moms den 1. marts 2022 (for 2. halvår af 2021) og den 1. september 2022 (1. halvår af 2022). Det betyder, at de indenfor en periode på otte måneder skal betale moms af deres omsætning for en periode på 2,5 år.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.