Vent med at give gavekort til medarbejderne til efter nytår

Virksomhederne får alligevel mulighed for – som kompensation for de aflyste julefrokoster – at give medarbejderne et gavekort til en restaurant, men reglerne får først virkning efter nytår og kommer kun til at gælde for 2021. 

I BDO har vi gennem et stykke tid kæmpet for en ændring af skattereglerne sådan, at det blev muligt for arbejdsgivere – som kompensation for de aflyste firmajulefrokoster – at give et gavekort til en restaurant til deres medarbejdere, uden at disse skal betale skat af godet, og uden at arbejdsgiveren skal indeholde A-skat og AM-bidrag af værdien.

Efter de gældende regler sidestilles almindelige gavekort nemlig med kontanter, som der skal betales skat af. Det gælder, uanset om gavekortet er til en restaurant eller til et stormagasin. Du kan læse mere om udfordringerne med gavekort i denne artikel

 

Finanslovsaftalen

Om det er vores indsats, der har båret frugt, skal være usagt, men vi kan i alle tilfælde konstatere, at reglerne nu bliver ændret. Af den for nyligt offentliggjorte finanslovsaftale fremgår således, at der i 2021 vil blive indrømmet en midlertidig skattefritagelse af gavekort til en værdi på op til 1.200 kr., som arbejdsgivere giver til deres medarbejdere. Gavekort, som kan anvendes til hoteller, restauranter og forlystelser, herunder teater- og biografforestillinger. Det bliver et krav, at gavekortene ikke kan byttes til kontanter.

 

Kommentar

Ændringen er i første række til glæde for de virksomheder, som gerne har villet give deres medarbejdere et almindeligt gavekort til en restaurant, men som ikke har kunnet gøre dette uden at påføre de ansatte en skatteudgift. I anden række er ændringen til fordel for de virksomheder, der giver deres medarbejdere julegaver for op mod 900 kr. – hvilket er den øvre grænse i år for skattefrie julegaver – idet disse kun i meget beskedent omfang har kunnet give deres medarbejdere en ekstragave i stedet for de aflyste julefrokoster, fordi den generelle overgrænse for skattefrie personalegoder jo ligger på 1.200 kr.

Det er vores forventning, at de nye regler får virkning for gavekort, der gives til medarbejdere i perioden fra 1. januar til 31. december 2021. Der vil således næppe være noget til hinder for, at de arbejdsgivere, som endnu ikke har besluttet sig for at kompensere deres medarbejdere for en aflyst julefrokost her i 2020, kan vente med at gøre noget til efter nytår. 

Vi forventer også, at det vil være uden betydning, om der i løbet af 2021 gives et eller flere (forskellige) gavekort af den omhandlende slags – altså til hoteller, restauranter og forlystelser – så længe den samlede værdi ikke kommer over 1.200 kr. Vi regner til gengæld ikke med, at den nye regel får betydning i forhold til de gældende regler om personalegoder, herunder for bagatelgrænsen for sådanne. Det ved vi dog først med sikkerhed, når vi kender indholdet af lovforslaget, som forventes sendt i høring inden jul.  

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.