Udbetaling af indefrosne feriepenge – hvad med skatten?

Hvis du betaler topskat i år, men ikke regner med at gøre det i det år, hvori du bliver berettiget til folkepension, er den førtidige udbetaling af indefrosne feriepenge en ulempe, hvis du er berettiget til ferie med løn.

En bred politisk aftale betyder, at alle landets lønmodtagere senest til oktober vil blive tilbudt at få udbetalt 3/5 af de feriepenge, som ellers skulle indefryses og først komme til udbetaling i takt med, at vi hver især når folkepensionsalderen. For dem, der vil få ret til folkepension i løbet af få år, er den tidsmæssige fremrykning relativt kort, mens det for unge mennesker nemt kan dreje sig om en fremrykning på 30 - 40 år.

 

Bruttobeløbet

Vi er jo midt i indefrysningsperioden. Den startede nemlig den 1. september 2019 og slutter med udgangen af august måned i år. For denne 12-måneders periode skulle 12,5 % af din ferieberettigede løn have været indefrosset som følge af overgangen til de nye ferieregler. Nu bliver kun de 40 % låst inde, mens de 60 % altså kan blive udbetalt.

Din ferieberettigede løn er groft sagt din bruttoløn før bidrag til pensionsopsparing, men omfatter dog ikke løn under ferie og ferietillæg. Begrebet ”bruttoløn” omfatter alle skattepligtige løndele, herunder overtidstillæg og bonus samt værdi af fri kost og logi, fri telefon, fri bil og også arbejdsgiverbetalte bidrag til en sundhedsforsikring. Derimod indgår skattefrie godtgørelser – kørepenge og diæter – ikke i bruttolønnen. 

 

Skat

Beskatningen af feriepenge afhænger af, om du er berettiget til ferie med løn – altså er funktionær eller ansat på funktionærlignende vilkår – eller om du får udbetalt dine feriepenge fra Feriekonto.

Er du berettiget til ferie med løn, vil den del af indefrysningsbeløbet, som du får udbetalt til efteråret (de 3/5), skulle medtages på din årsopgørelse for i år. Det vil ske helt automatisk, idet staten vil sørge for indberetning af beløbet til Skattestyrelsen, ligesom der ved udbetalingen angiveligt vil blive foretaget skattetræk med den trækprocent, som fremgår af din forskudsopgørelse. Beskatningen af de sidste 2/5 vil først ske, når de til sin tid kommer til udbetaling. Altså i det år, hvori du når din folkepensionsalder.

Får du dine feriepenge udbetalt fra Feriekonto, vil der allerede være afregnet skat af beløbet. Det beløb, du får udbetalt til efteråret, er derfor i princippet skattefrit, og det gælder også de sidste 2/5, som du får udbetalt ved pensionering.

Som følge af den forskellige skattemæssige behandling er det klart, at den førtidige udbetaling af indefrosne feriepenge vil ske med langt højere beløb til lønmodtagere, der er berettiget til ferie med løn, end til timelønnede, der får feriepenge fra Feriekonto, men forskellen vil i det væsentlige udligne sig efter det skattetræk, som ved udbetalingen vil finde sted hos dem med ret til ferie med løn (funktionærer mv.).

 

Staldtips 

Eftersom vi er midt i indefrysningsperioden, er det ikke muligt med sikkerhed at beregne, hvor meget du vil få udbetalt til efteråret, men er du funktionæransat, vil du kunne få en indikation ved at tage din lønseddel for december 2019 og finde tallet for din ferieberettigede løn for hele året. Hvis du tager 7,5 % (3/5 af 12,5 %) af dette, vil du nok være tæt på din bruttoudbetaling. Herfra skal trækkes skat med den trækprocent som fremgår af din seneste lønseddel. Er du timelønnet, skal du ligeledes finde din lønseddel for december sidste år. Af den fremgår nok, hvor meget der er indbetalt til Feriekonto. Multiplicer dette tal med 3/5 og du har en indikation af, hvor meget du vil få udbetalt.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.