Uændrede skattefrie godtgørelser til bestyrelsesmedlemmer

Satserne for de særlige skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige hjælpere i grundejerforeninger, golfklubber og idrætsforeninger mv. er de samme i 2020 som i 2019.

Satserne ændres normalt kun hvert tredje år, og da de blev justeret med virkning for 2019, er de uændrede i 2020, hvor de derfor fortsat udgør følgende beløb:

Uændrede skattefrie godtgørelser til bestyrelsesmedlemmer

Reglerne om skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere gælder for alle former for foreninger og klubber. Altså ikke kun for idrætsforeninger og øvrige sportsklubber, men fx også for grundejerforeninger, ejerforeninger, andelsboligforeninger, bowling- og dartklubber, teater- og kunstforeninger, spejderklubber samt for lokale afdelinger af politiske partier, af Lions Club og Rotary m.fl. 

Godtgørelsen på de 2.000 kr. til dækning af udgifter til særlig beklædning kan dog ikke udbetales til bestyrelsesmedlemmer og hjælpere i foreninger og klubber, hvor sådan påklædning ikke er påkrævet. 

 

Ingen krav om dokumentation

Udbetaling af godtgørelserne kan ske, uden at modtagerne fremlægger nogen form for dokumentation for størrelsen af deres faktiske udgifter.

Det er ikke et krav, at der udbetales skattefrie godtgørelser til alle bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere og med lige store beløb. Udbetales der mindre beløb, er de også skattefrie. En formand og en kasserer må således gerne modtage større skattefrie godtgørelser end menige bestyrelsesmedlemmer, hvis blot maksimumbeløbet ikke overskrides. Til gengæld er det for alle et ufravigeligt krav, at det ulønnede arbejde udføres som led i foreningens skattefrie virksomhed. Det har betydning i sportsklubber med professionelle afdelinger.

Også skattefrie kørepenge

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer m.fl. kan naturligvis også få udbetalt skattefrie kørepenge for kørsel i foreningens tjeneste. Den særlige 60-dages-regel gælder ikke for den slags kørsel. Det betyder, at der fx kan udbetales skattefrie kørepenge for turen til og fra klubhuset, uanset hvor mange gange turen køres. Der kan i 2020 udbetales 3,52 kr. pr. km for de første 20.000 km og 1,96 kr. pr. km for eventuel kørsel herudover.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.