Snart sidste frist for at søge om et rentefrit momslån

I betragtning af at der ikke skal betales stiftelsesomkostninger af nogen art og ikke stilles nogen form for sikkerhed, er det forbavsende få virksomheder, der indtil nu har søgt om et rentefrit momslån hos Skattestyrelsen.

I begyndelsen af sidste måned sendte Skattestyrelsen brev ud til omkring 300.000 mindre og mellemstore virksomheder med tilbud om et rentefrit lån. Virksomheder, der betaler moms på halvårsbasis, kan således søge et rentefrit lån svarende til den moms, som de har betalt for andet halvår af 2019, mens virksomheder, der betaler moms på kvartalsbasis, kan søge et rentefrit lån svarende til deres momsbetaling for fjerde kvartal af 2019.

Endelig kan virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4 – herunder læger, tandlæger, fysioterapeuter, vognmænd, bedemænd og undervisere – søge om et rentefrit lån enten svarende til en fjerdedel af deres lønsumsafgift for 2019 eller til den foreløbigt fastsatte lønsumsafgift for første kvartal af 2020.

Sidste frist for at søge et lån er mandag den 15. juni 2020. Ved udgangen af uge 23 (07.06.2020) havde 22.200 virksomheder søgt om lån. Det svarer til kun 7,4 % af de virksomheder, som har muligheden. På samme tidspunkt havde Skattestyrelsen godkendt lån for i alt 6 mia. kr. Det svarer til 17 % af den samlede låneramme på 35 mia. kr. Lånene skal tilbagebetales den 1. april 2021.

 

Længere frister for betaling af moms

Tilbage i marts måned blev fristerne både for angivelse og betaling af moms forlænget for de virksomheder, der ønsker dette. Det vil sige for virksomheder med et positivt momstilsvar. Nu er fristerne forlænget yderligere, jf. dette netop vedtagne lovforslag.


Store virksomheder

For virksomheder, der afregner moms på månedsbasis, gælder der nu følgende frister:

Store virksomheder
Moms for de efterfølgende afgiftsperioder skal betales som normalt. Det vil som udgangspunkt sige senest den 25. i den efterfølgende måned.
 

Mellemstore virksomheder

For virksomheder, der afregner moms kvartalsvis, gælder der nu følgende frister:

Mellemstore virksomheder


Små virksomheder

For virksomheder, der normalt betaler moms to gange om året, er fristen ikke forlænget yderligere. Det betyder, at momsen for hele 2020 skal betales den 1. marts 2021.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.