Slut med automatisk kørselsfradrag på årsopgørelsen

Arbejdsgivere skal snart ikke længere foretage indberetning til eIndkomstregistret om deres medarbejderes arbejdssted. Fremover skal lønmodtagere selv beregne og indberette deres befordringsfradrag til årsopgørelsen.

Skattemyndighedernes strategi i forhold til lønmodtageres skattebetaling har i mange år været baseret på en tanke om at forenkle processen i forhold til årsopgørelsen mest muligt. Derfor opgøres den skattepligtige indkomst for 85 % af de borgere, der har enkle indkomstforhold (lønmodtagere m.fl.), udelukkende på grundlag af indberetninger fra først og fremmest arbejdsgivere og pengeinstitutter. Kun omkring 15 % har således behov for at foretage rettelser eller tilføjelser til de fortrykte tal på årsopgørelsen.

Også når det gælder befordringsfradraget har mange været vant til, at det automatisk fremgik af årsopgørelsen. Sådan bliver det imidlertid ikke til marts næste år, når vi kaster det første blik på årsopgørelsen for indkomståret 2020. Til den tid skal vi selv indtaste vores kørselsfradrag for i år. Det kommer til at berøre de omkring 360.000 borgere, som almindeligvis har et fortrykt befordringsfradrag på deres årsopgørelse. Næst efter rentefradraget er befordringsfradraget nemlig det mest anvendte fradrag. For indkomståret 2017 blev dette således anvendt af 1.159.381 borgere, hvis gennemsnitlige befordringsfradrag for dette år udgjorde et beløb på 17.768 kr.

 

Ny bekendtgørelse

Ændringen bliver en konsekvens af en ny bekendtgørelse, som Skatteministeriet netop har sendt i høring og som vil fritage arbejdsgivere for at foretage indberetninger til eIndkomstregistret, hvis en ansat udfører sit arbejde et andet sted end på arbejdsgiverens adresse. Dette sker i dag ved en såkaldt felt-11 afkrydsning, der medfører, at der ikke automatisk beregnes befordringsfradrag for disse ansatte.

Feltet nedlægges ganske enkelt, og samtidig ændres et andet felt – felt 63 - sådan, at der skal ske afkrydsning heri, hvis arbejdsgiveren betaler for den ansattes befordring mellem hjem og arbejde, fx hvis transporten sker i en bil tilhørende arbejdsgiveren, eller hvis denne betaler for medarbejderens bus- eller togkort. Der skal dog ikke ske afkrydsning i felt 63, hvis medarbejderen beskattes af fri bil. De nye regler skal ifølge høringsudkastet have virkning for indberetninger for oktober måned 2020 og fremefter.

Ændringen begrundes med, at for mange af landets arbejdsgivere ifølge Skattestyrelsen ikke er tilstrækkelig opmærksomme på afkrydsningen af felt 11. Der er derfor risiko for, at der automatisk beregnes befordringsfradrag – eller et for stort befordringsfradrag – for et stort antal lønmodtagere, og at disse bevidst eller ubevidst ikke selv retter tallet.

Alternativet til en afskaffelse af det automatiske befordringsfradrag ville have været at pålægge arbejdsgiverne pligt til fx at indberette antallet af ansattes hjemmearbejdsdage. En pligt, som arbejdsgiverne givetvis gerne er foruden. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.