Skattereglerne for biler på gule plader bliver ofte misforstået

Små varevogne og mindre kassebiler uden særindretninger kan være ganske problematiske for brugerne, hvis de tages med hjem, hvad de ofte gør. Og indregistrering på papegøjeplader er ikke noget værn mod firmabilbeskatning.

Der findes næppe en eneste håndværks- eller byggevirksomhed, som ikke har et større eller mindre antal kassevogne, der anvendes til transport af mandskab, materialer og værktøj. Kassevogne, som har blændede ruder i varerummet, og hvor dette er fyldt med fastmonterede reoler til opbevaring af de ting, som transporteres.

Sådanne biler karakteriseres i skattemæssig henseende som specialkøretøjer. Det betyder, at det både moms- og skattemæssigt er i orden, hvis en sådan bil også anvendes til kørsel mellem hjem og arbejde af en medarbejder. Arbejdsgiveren har stadig fuldt fradrag for momsen, og medarbejderen beskattes ikke efter firmabil-reglerne, hvis blot han eller hun undlader at tage befordringsfradrag. 

 

Varevogne, der ikke er specialindrettet

Der findes dog også et stort antal varevogne på gule plader, som ikke er specialkøretøjer. Det kan være små varebiler eller mindre kassevogne. De er almindeligvis udstyret med tydeligt firmanavn og/eller logo og anvendes ofte til transport af materialer og værktøj i mindre omfang, men de er sjældent udstyret med reoler og har ikke altid blændede ruder. 

Den slags biler anvendes ofte af fx projektledere i byggevirksomheder og af arkitekter, landinspektører og ingeniører samt af ansatte i forsyningsvirksomheder og ejendomsselskaber, og brugeren af bilen har ofte lov til at tage bilen med hjem. Altså adgang til at anvende den til privat kørsel i form af kørsel mellem hjem og arbejde.

Når kørslen imidlertid ikke sker i et specialkøretøj, udløser en sådan anvendelse dog som udgangspunkt firmabilbeskatning hos brugeren, ligesom virksomheden mister en del af sit momsfradrag. For begge parter gælder, at det er uden betydning, at bilen ikke anvendes til anden privat kørsel end til turen mellem hjem og arbejde.

Det er ganske vist fuldt lovligt lejlighedsvist at tage bilen med hjem, hvis det sker før eller efter, at den har været brugt erhvervsmæssigt. Det samme gælder, hvis medarbejderen af og til har tilkaldevagt, men bilen kan ikke tages med hjem hver eneste dag uden, at det koster både skat og moms. Og det hjælper ikke at montere reoler bare for skattemyndighedernes skyld. Der skal være et arbejdsmæssigt behov for den slags.

Det er skattemyndighederne, der har bevisbyrden for, at en gulpladebil er anvendt privat, men praksis viser, at der næsten automatisk indtræder omvendt bevisbyrde, hvis brugeren stoppes i en trafikkontrol udenfor normal arbejdstid, eller bilen altid kan ses parkeret ved medarbejderens privatbolig udenfor arbejdstiden.

 

Indregistrering på papegøjeplader

Når en bil indregistreres på papegøjeplader i stedet for på gule plader, betyder det, at virksomhedens momsfradrag på visse punkter reduceres, og at den skal betale en såkaldt privatbenyttelsesafgift. Er der tale om en mindre varebil, udgør afgiften ved blandet kørsel et årligt beløb på 3.125 kr. Er bilen leaset, kan normalt kun 1/3 af momsen af leasingydelserne fratrækkes.

Mange tror fejlagtigt, at betaling af privatbenyttelsesafgiften er et værn mod firmabilbeskatning. Det er det ikke. En varevogn på papegøjeplader, som en lønmodtager på daglig basis anvender til kørsel mellem hjem og arbejde, udløser således normalt altid firmabilbeskatning hos brugeren.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.