Skatteovervejelser ved firmaers sponsering af lokale klubber

Landsskatteretten har i en ny afgørelse fastslået, at det ikke har skattemæssig betydning, hvis en virksomhed sponserer en sportsklub indenfor en idrætsgren, som ejeren af virksomheden selv interesserer sig for.

Danske sportsklubber er stærkt afhængige af deres sponsorindtægter. Det gælder især de klubber, der er repræsenteret i de øverste rækker af deres idrætsgren. Derfor gør de også meget for deres sponsorer ved at lade disse indgå i særlige erhvervsklubber, hvor de i forbindelse med klubbens kampe kan mødes med andre erhvervsfolk, høre eksklusive oplæg fra klubbens træner og få serveret lidt god mad og drikke.

Når en virksomhed skal vælge, hvor den vil lægge sine sponsorpenge, sker det selvfølgelig altid ud fra overvejelser om, hvor den får mest reklameværdi for pengene. Ikke så sjældent har det dog også betydning, om der er tale om en klub og en idrætsgren, som ejeren af virksomheden har en forkærlighed for og måske selv er medlem af eller dyrker. Den slags kan nemt føre til en skattesag. Det viser en ny afgørelse fra Landsskatteretten.

 

Skiltefirmaets sponsorat

Sagen handlede om et anpartsselskab, der drev en mindre skiltevirksomhed og som havde tegnet et sponsorat på 42.000 kr. i en lokal sportsklub. Som en del af sponsoratet blev ejeren af virksomheden medlem af klubbens erhvervs- og sponsorforum, hvis medlemmer havde fri adgang til klubbens hjemmekampe og til deltagelse i sædvanlige før-kamp-aktiviteter inklusive spisning. Klubben anslog selv værdien af denne del af sponsoratet til at udgøre et beløb på 12.600 kr., svarende til 30 % af det samlede sponsorvederlag.

Skattemyndighederne var ikke uenige i, at skiltevirksomheden var berettiget til skattefradrag for udgiften til det samlede sponsorat. Myndighederne var imidlertid af den opfattelse, at ejeren skulle beskattes af værdien af de goder – de 12.600 kr. - som han opnåede via sin deltagelse i sponsorforummet, som et personalegode i selskabet. Dette var Landsskatteretten imidlertid ikke enig i og ophævede derfor beskatningen.

Som begrundelse henviste retten først til, at det ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at foretage skattemæssige korrektioner, at ejeren personligt interesserer sig for den idrætsgren, som hans virksomhed sponserer. Dernæst henviste retten blandt andet til, at ejerens deltagelse i klubbens arrangementer ikke adskilte sig fra deltagelse i forretningsmæssige receptioner eller netværk og til, at klubben – tillige med andre idrætsklubber – udgjorde en betydelig del af skiltevirksomhedens kundekreds.

 

Kommentar

Mange klubber vil sikkert drage et lettelsens suk over denne afgørelse, der i vores optik utvivlsomt er rigtig. Et modsat udfald af sagen kunne nemlig meget nemt have fået negativ betydning for mindre virksomheders lyst til at tegne sådanne sponsorater.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.