Sidste udkald for ejertidsnedslag på gamle hovedaktionæraktier

Mange af de ejere af gamle hovedaktionæraktier, som den 1. februar 2020 formentlig mister deres ejertidsnedslag, bør overveje at sælge aktierne forinden, også selvom det betyder en fremrykning af aktieskatten.

Som det ser ud nu, vil et flertal i Folketinget snart vedtage skatteministerens forslag om, at det særlige ejertidsnedslag for gamle hovedaktionæraktier skal bortfalde med virkning for aktier, der sælges den 1. februar 2020 eller senere. 


Hvem rammes?

Hvis ejertidsnedslaget fjernes som foreslået – altså uden nogen overgangsordning – vil det i første række ramme en gruppe borgere i aldersgruppen 60 – 90 år, herunder mange enker efter tidligere erhvervsdrivende, idet nedslaget som nævnt er knyttet til de hovedaktionæraktier, som var ejet den 19. maj 1993, hvor reglerne blev ændret. 

Ændringen vil også ramme visse arvinger. Nemlig dem som ved arv eller gave har overtaget gamle hovedaktionæraktier med skattemæssig succession. Efter de gældende regler har de overtaget deres forælders ejertidsnedslag. Dog således, at dette beløbsmæssigt blev låst fast, da de overtog aktierne. 


Økonomisk betydning

Et bortfald af ejertidsnedslaget betyder, at der ved salg af gamle hovedaktionæraktier skal betales 105.000 kr. mere i skat for hver 1 mio. kroner i aktieavance for en aktionær med aktieindkomst over progressionsgrænsen. Dette kan illustreres således:

Tabel over Økonomisk betydning

Merskatten svarer til en forhøjelse af skattesatsen fra 42 til 56 %, idet resultatet ville blive det samme, hvis man havde bevaret ejertidsnedslaget, men i stedet forhøjet skattesatsen med 14 procentpoint kun for ejere af gamle hovedaktionæraktier. Dette kan illustreres således:

Tabel over økonomisk betydning


Hvad kan gøres?

En udnyttelse af ejertidsnedslaget kræver enten, at aktierne sælges eller gives som gave til nærtstående, eller at selskabet opløses. Alt sammen inden den 1. februar 2020. Det sidste kan på nuværende tidspunkt ikke nås, medmindre likvidationen allerede er sat i gang. Et salg kan fx ske til et skuffeselskab, men andre muligheder foreligger også.

Uanset hvilken måde afståelsen af aktierne sker på, vil det fremrykke en aktieskat, som måske ellers kunne være udskudt i en del år. På grund af det nuværende renteniveau er det dog ikke altid nogen større ulempe. Der er imidlertid mange faldgruber, og vi anbefaler derfor, at der ikke gennemføres salg uden en konkret vurdering af vores skatteeksperter eller af andre sagkyndige.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.