Satser for skattefrie kørepenge og diæter i 2021

Satsen for kørepenge sættes ned i 2021, primært fordi bilerne kører længere på literen, og fordi brændstofprisen forventes at falde. Nedsættelsen af den høje sats er dog kun på otte ører og derfor uden væsentlig betydning. 

Reglerne om udbetaling af skattefrie godtgørelser har stor praktisk betydning og anvendes på stort set alle arbejdspladser – private såvel som offentlige.

 

Skattefri rejsegodtgørelse

Satserne er forhøjet en lille smule, hvilket nedenstående oversigt viser:

Tabel over kørepenge 2021

Den særlige 25 %-godtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der er på en rejse af en varighed på mindst 24 timer til et midlertidigt arbejdssted, og derfor overnatter udenfor hjemmet, og som på rejsen får dækket deres udgifter til mad og drikke (kost) efter regning. Altså får betalt eller refunderet deres faktiske udgifter. Beløbet er tænkt til dækning af udgifter til småfornødenheder – fx lidt frugt, en kop kaffe eller et stykke chokolade – og kan udbetales uden dokumentation for de faktiske udgifter.

En medarbejder med 100 rejsedage om året kan således i gennemsnit få udbetalt lige over 1.100 kr. skattefrit om måneden efter 25 %-reglen. Vil arbejdsgiveren ikke udbetale godtgørelsen, kan medarbejderen på sin årsopgørelse indtaste et fradrag af tilsvarende størrelse som et ligningsmæssigt fradrag. Det giver dog kun en skattebesparelse på ca. 3.400 kr. og er dermed mindre gunstigt end en udbetaling af godtgørelsen.

 

Skattefrie kørepenge

Satserne for skattefri befordringsgodtgørelse er sat en lille smule ned. Nedsættelsen skyldes dels en forventning om lavere benzinpriser i 2021 og dels, at bilerne generelt kører længere på literen. 

Den sats, der gælder for cykler, knallerter og scootere, er uændret og gælder nu også for kørsel på el-løbehjul.

Tabel 2 over kørepenge 2021

En lønmodtager, der årligt kører 15.000 km arbejdsmæssigt i sin egen bil, kan i 2021 få udbetalt 51.600 kr. i skattefri kørselsgodtgørelse. Det er 1.200 kr. mindre end i 2020. Til gengæld vil udgifterne til drift af bilen også være lavere hos mange. Godtgørelse for kørsel i december 2020, der udbetales i januar 2021, skal afregnes med 2020-satsen.

Reglerne om udbetaling af skattefrie kørepenge og diæter forudsætter, at arbejdsgiveren fører kontrol med de oplysninger, som de ansatte afgiver på kørselsbilag og rejseafregninger. Foretages der ikke kontrol, bliver godtgørelserne skattepligtige.

Selvom det er de ansattes skatteansættelser, der ændres i sådanne tilfælde, så ender regningen næsten altid på arbejdsgiverens bord. Enten som følge af hæftelse for skatten, eller fordi arbejdsgiveren frivilligt indgår aftale med skattemyndighederne om at betale denne. Eller fordi firmaet i en civil retssag dømmes til at erstatte den ansattes tab.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.