Risiko for nul skattefradrag for vin, der er indkøbt til gavebrug

I nogle virksomheder gives der vin som gave så ofte, at det bedst kan betale sig at købe større partier ad gangen, men i så fald er det vigtigt at føre et beholdningsregnskab. Det viser en ny byretsdom.

I visse brancher, herunder nok især i byggebranchen samt indenfor de liberale erhverv, er det meget almindeligt at give vin som gaver til kunder og øvrige forretningsforbindelser og nogle gange også til egne medarbejdere som belønning for en særlig indsats eller i anledning af en mærkedag.

Når sådan vin indkøbes fra gang til gang, er det relativt enkelt på købsbilaget at notere, hvem vinen er givet til og i hvilken anledning, så det på korrekt vis kan bogføres som enten repræsentation eller som en personaleomkostning.

Sværere er det i de tilfælde, hvor virksomheden fra tid til anden køber et større antal flasker og konstant har en beholdning af vin og gavekartoner, hvorfra der løbende tages, når der skal gives en vingave. Her er det – for at kunne få skattefradrag – nødvendigt med en form for lagerregnskab, hvor ethvert udtag registreres. Det viser en ny byretsdom.

 

Murervirksomhedens mange vingaver

Sagen handlede om en murervirksomhed med speciale i renovering af badeværelser og i opførelse af bilhuse, og som var ejet af to brødre. Virksomheden havde i løbet af to år afholdt udgifter til køb af vin til gavebrug for ikke mindre end 67.513 kr. og fratrukket 25 % af udgiften som repræsentation.

Skattemyndighederne havde imidlertid ikke godkendt fradraget, hvilket blev tiltrådt af byretten med den begrundelse, at det ikke var godtgjort, ved hvilke lejligheder vinen blev anvendt, eller til hvem vinen var blevet givet. Det var således ikke tilstrækkeligt, at der forelå dokumentation for udgiften til købet af vinen.

 

Beskatning hos ejeren

Det fremgår ikke af dommen, hvorvidt nægtelsen af fradraget i virksomheden blev fulgt op af en beskatning hos ejerne. Dette er nemlig hyppigt forekomne i ejerledede virksomheder, hvor sådanne vinindkøb ofte anses for en privat udgift, hvis ikke det kan godtgøres, hvem vinen er givet til og i hvilken anledning. I så fald nægtes der ikke kun fradrag for indkøbet i virksomhedsregnskabet, men ejeren beskattes tillige af bruttoudgiften enten som yderligere løn eller som en udbytteudlodning. Dette kan illustreres med en kendelse fra Landsskatteretten fra sidste år.

Sagen angik et selskab indenfor ejendomsbranchen, som i 2014 havde indkøbt et stort antal flasker vin i prisniveauet fra omkring 250 kr. til omkring 750 kr. pr. flaske til brug som gaver til forskellige forretningspartnere. Dette ville skattemyndighederne ikke godkende fradrag for, da hverken anledningen eller modtageren var oplyst. Denne afgørelse blev tiltrådt af Landsskatteretten.

 

Kommentar

Problemstillingen med den manglende registrering af, hvem der gives gaver til og i hvilken anledning, gælder ikke kun i forhold til vin, men også i forhold til andre gaveartikler, herunder fx golfbolde med logo. Skattemæssigt stilles der ikke krav om aktivering af beholdninger af den slags, hvis lageret – bedømt ud fra virksomhedens størrelse og karakter – ikke er usædvanligt stor. Det betyder, at udgiften normalt kan fratrækkes (typisk som repræsentation) allerede i købsåret, hvis altså det efterfølgende noteres, hvad vinen og golfboldene mv. rent faktisk bruges til. Heller ikke regnskabsmæssigt vil det almindeligvis være nødvendigt at aktivere beholdninger af omkostningsvarer.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.