Momslån: Lån 28 mia. kr. rentefrit uden at stille sikkerhed

De mindre og mellemstore virksomheder, der ikke gjorde brug af tilbuddet fra i maj om et rentefrit momslån, får nu en ny mulighed. Dog vil der ske modregning, hvis de har restancer eller er under rekonstruktion.

I begyndelsen af maj måned sendte Skattestyrelsen brev ud til omkring 300.000 mindre og mellemstore virksomheder med tilbud om et rentefrit lån. De små virksomheder, der betaler moms på halvårsbasis, blev tilbudt et lån svarende til den moms, som de i marts havde betalt for andet halvår af 2019, mens de mellemstore virksomheder, der betaler moms kvartalsvis, blev tilbudt et lån svarende til deres momsbetaling for fjerde kvartal af 2019. 

Endelig blev de virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4 – herunder læger, tandlæger, fysioterapeuter, visse vognmænd, bedemænd og undervisere – tilbudt et rentefrit lån svarende til en fjerdedel af deres lønsumsafgift for 2019 eller den acontobetalte lønsumsafgift for første kvartal af 2020.  

Den samlede låneramme udgjorde et beløb på hele 35 mia. kr., men overraskende nok var der kun beskeden interesse for muligheden. Skattestyrelsen endte således med kun at udbetale omkring 7 mia. kr., svarende til 20 % af det mulige.

 

Ny omgang

Som en del af den seneste hjælpepakke til corona-ramte virksomheder er det ifølge et nyt lovforslag besluttet at åbne for adgangen til ansøgninger igen. Samtidig udskydes fristen for tilbagebetaling af lånene fra den 1. april 2021 til den 1. november 2021. Det gælder både for allerede bevilgede lån og for de nye lån.

De lån, der kan bevilges, er de samme som i foråret. Altså de beløb, der blev indbetalt i moms og lønsumsafgift i foråret. Virksomheder, der allerede har fået bevilget lån, kan derfor ikke søge igen. Der åbnes for ansøgninger den 17. november 2020, og der kan søges til og med den 18. december 2020.

 

Et godt tilbud

De tilbudte lån er ganske attraktive i den forstand, at de er rentefrie, ligesom de ydes uden krav om sikkerhedsstillelse, og uden at der skal betales stiftelsesomkostninger.

En mellemstor virksomhed, der i marts har indbetalt 1,5 mio. kr. i moms, kan nu låne et hertil svarende beløb. Det vil kunne give en rentebesparelse på omkring 75.000 kr. før skat, hvis låneprovenuet indsættes på en kassekredit, hvor der betales 5 % p.a. i rente af et negativt indestående.

En lille virksomhed, der i marts har indbetalt 350.000 kr. i moms, kan nok opnå en rentebesparelse på ca. 18.000 kr. før skat ved nu at låne et tilsvarende beløb i et år. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.