Moms af udgifter til firmareceptioner

Det kan være svært at forstå, hvorfor det skal være sådan, men faktisk har det betydning, om en firmareception holdes i egne lokaler eller ude i byen, og om der er åben adgang for offentligheden eller kun for inviterede.

Når en virksomhed har noget at fejre, er det meget almindeligt at gøre det med en reception. Anledningen kan fx være virksomhedens jubilæum, at den er flyttet til nye lokaler, eller at den har udvidet sine aktiviteter. Nogle gange holdes sådanne receptioner i egne lokaler. Andre gange holdes de ude i byen, og hvad angår serveringen kan den slags gå fra øl og hotdogs over pindemadder og hvidvin til egentlig bespisning. Alle disse forhold har betydning for adgangen til momsfradrag. Det har de til gengæld ikke, når det gælder momsen af evt. udgifter til underholdning. Den kan kun i helt særlige tilfælde fratrækkes.

 

Receptioner med åben adgang for offentligheden

Hvis der til en reception er åben adgang for alle og enhver – hvilket skal forstås bogstaveligt – vil udgifterne normalt kunne klassificeres som reklameomkostninger med fuldt momsfradrag, forudsat gæsterne alene tilbydes et let traktement, som ikke kan anses for egentlig bespisning. Adgangen til fuldt momsfradrag gælder dog kun, hvis receptionen holdes i egne lokaler. Holdes receptionen på en restaurant, kan kun 1/4 af momsen fratrækkes, jf. nedenfor. Beskæringen af momsfradraget gælder også, selvom receptionen kun er henlagt til en restaurant på grund af pladsmangel i virksomheden. 

Den andel af momsen, der kan henføres til de af virksomhedens medarbejdere, der deltager i receptionen, behandles efter samme regler som gælder den andel, der kan henføres til forretningsforbindelserne.

 

Receptioner kun for særligt indbudte

I langt de fleste tilfælde vil invitationer til firmareceptioner være rettet mod ”kunder og forretningsforbindelser samt øvrige venner af huset”. Altså kun for indbudte. I så fald afhænger muligheden for momsfradrag af, om receptionen afholdes i egne lokaler eller ude i byen. Det gælder også den andel af momsen, som kan henføres til de deltagende medarbejdere. Deres andel behandles nemlig ligesom ved receptioner med åben adgang på samme måde som gæsternes andel. Til gengæld har det ved den slags receptioner ingen betydning, om serveringen har karakter af egentlig bespisning eller ej.

Holdes en reception kun for indbudte gæster i virksomhedens egne lokaler, anses det for repræsentation, hvilket udelukker momsfradrag. Holdes receptionen derimod på en restaurant, kan 1/4 af momsen fratrækkes som indgående moms efter den særlige regel om restaurationsydelser. Det gælder, selvom der er tale om repræsentation. For et arrangement til 100.000 kr. inklusive moms, vil der altså kunne fradrages 5.000 kr. som indgående moms.

 

Praksis

Landsskatteretten har for nylig offentliggjort en afgørelse, der omhandler problemstillingen. Sagen handlede om en mindre IT-virksomhed, der fejrede sit 5-års jubilæum med en reception. Den blev afholdt på et hotel, hvor de 220 indbudte gæster fik serveret tapas og vin samt efterfølgende kaffe og cognac. Et klassisk eksempel på et arrangement, hvor 1/4 af momsen skulle kunne fradrages.

Landsskatteretten nægtede ikke desto mindre fradrag for momsen med den begrundelse, at der ikke var fremlagt dokumentation for udsendelsen af invitationer og for hvem der havde deltaget. Retten fandt det ikke godtgjort, at der var tale om udgifter af strengt erhvervsmæssig karakter, hvilket er et grundlæggende krav for momsfradrag. Selskabets udgifter til receptionen blev i stedet beskattet hos ejerne som maskeret udlodning.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.