Julegaver til medarbejderne – skat og moms

Der vil formentlig være flere virksomheder end normalt, som i år kommer til at overskride grænsen for skattefrie gaver til medarbejderne og derfor vil skulle indberette disse til Skattestyrelsen.

Det er alment kendt, at en julegave fra en arbejdsgiver er skattefri, hvis gavens værdi i år ikke overstiger 900 kr., og der findes næppe arbejdsgivere, som ikke overholder den grænse. Når det gælder øvrige gaver, kniber det derimod ofte mere med kendskabet til reglerne. Det gælder både hos lønmodtagere og hos arbejdsgivere.

 

Det siger reglerne

Når det gælder øvrige gaver, er disse skattepligtige, hvis værdien af alle årets gaver fra arbejdsgiveren overstiger 1.200 kr. (2020-niveau). I dette beløb indgår også julegaven, som dog stadig er skattefri, hvis blot den holder sig indenfor de 900 kr., men jo dyrere julegave der gives, jo mindre plads er der til øvrige gaver, hvis disse skal være skattefrie. Har julegaven en værdi svarende til det maksimalt tilladte, kan der således kun gives øvrige gaver for 300 kr. Har julegaven en værdi på 600 kr., kan der skattefrit gives øvrige gaver for et tilsvarende beløb.

Overskrides de 1.200 kr., bliver alle gaver – ud over julegaven – skattepligtige, men der skal ikke trækkes kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag af værdien, og medarbejderen skal selv sørge for, at beløbet kommer med på årsopgørelsen.

Begrebet ”øvrige gaver” omfatter fx en æske chokolade til påske, en kasse specialøl op til sommerferien, billetter til fodboldkampe, koncerter eller biografture samt i år også eventuelle gaver – fx en købmandskurv – der gives som kompensation for en aflyst julefrokost. Gavekort udgør i denne forbindelse en særskilt problemstilling, jf. denne tidligere artikel

For de arbejdsgivere, der normalt ikke giver store julegaver, vil det i år kunne være mere optimalt, hvis de forhøjer julegaven fremfor at give medarbejderne en særskilt gave for den aflyste julefrokost. Omvendt vil arbejdsgivere, der normalt giver den maksimalt tilladte julegave, have svært ved at give medarbejderne andet end en beskeden gave som kompensation for den aflyste julefrokost, hvis gaven ikke skal ende med en skatteregning. 

Gaver, der er givet i anledning af en privat mærkedag – fx rund fødselsdag, bryllup eller pensionering – er altid skattefri for modtageren, hvis de ikke overstiger et passende niveau for den slags og medregnes ikke ved opgørelsen af, om 1.200 kr.’s-grænsen er overskredet.

 

Moms

Momsen af udgifter til indkøb af gaver til medarbejderne kan – uanset anledningen – ikke fratrækkes som indgående moms. Det gælder også moms af gavekort til restaurationer, selvom der normalt kan fratrækkes 1/4 af momsen af restaurationsregninger. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.