I 2021 stiger topskattegrænsen til 544.800 kr.

Grænsen for, hvornår du skal betale topskat, nærmer sig en milepæl. I 2021 skal der en gennemsnitlig månedsløn før arbejdsmarkedsbidrag på lige under 50.000 kr. til, før den særlige skat skal betales.

Topskattegrænsen stiger til næste år med knap 2,6 % til 544.800 kr. Det er 13.800 kr. mere end i 2020, hvor den udgør 531.000 kr. Stigningen er en konsekvens af den årlige procentregulering af beløbsgrænserne i skattelovgivningen i kombination med indfasningen af det løft i topskattegrænsen, som blev aftalt ved skattereformen tilbage i 2012. En indfasning som først afsluttes i 2022.

Det højere loft betyder, at kun personer med en gennemsnitlig månedlig indkomst på over 49.348 kr. før arbejdsmarkedsbidrag (8 %) skal betale topskat i 2021. Løftet i 2021 giver en skattelettelse på 2.070 kr. til dem, der allerede ligger over den nye grænse. 

 

Grundlaget for beregning af topskat

Topskatten beregnes i 2021 af personlig indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag med tillæg af eventuel positiv nettokapitalindkomst ud over 46.800 kr. 

Mens det i forhold til indregning af positiv nettokapitalindkomst er muligt at overføre et uudnyttet bundfradrag mellem ægtefæller, så gælder der ikke det samme ved beregning af topskat, og det kan give markante forskelle. 

For to ægtepar, der begge har en samlet husstandslønindkomst på præcis 1 mio. kr. før arbejdsmarkedsbidrag, men hvor indkomsten i det ene tilfælde er fordelt 50/50, mens indkomsten i det andet tilfælde er fordelt 20/80, vil førstnævnte ægtepar ikke skulle betale topskat, mens sidstnævnte i 2021 vil skulle betale topskat med 28.680 kr. 

Personlig indkomst omfatter først og fremmest løn og virksomhedsoverskud, men også visse former for gaver samt fx gevinster ved bitcoin-spekulation. I den personlige indkomst fragår indskud på pensionsordninger.

Kapitalindkomst omfatter i første række renteindtægter og kursgevinster, overskud ved værelses- og sommerhusudlejning mv. samt gevinster ved salg af ejendomme, når salget ikke er dækket af parcel- eller sommerhusreglen og ikke indgår i en virksomhedsordning.

 

Antal topskattebetalere

I 2021 vil der formentlig være omkring 435.000 borgere, der vil skulle betale topskat. Det er under 10 % af det samlede antal skattepligtige. Antallet af personer, der i mindst ét år af deres liv kommer til at betale topskat, er dog mange gange højere. Alene for personer i aldersgruppen 36 - 59 år vil mere end 1/3 kunne forvente at betale topskat i mindst ét år. Det fremgår af et spritnyt svar fra skatteministeren på et spørgsmål fra Folketingets skatteudvalg. 

Læs den nyeste artikel om topskattegrænsen her.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.