En cabriolet som firmabil

Det er forår og sommerbilerne kommer snart på græs. Skattestyrelsen har bidt i det sure æble og ændret praksis, så det nu er muligt at blive firmabil-beskattet kun om sommeren, uden at skulle afregistrere bilen om vinteren.

Mange brugere af firmabiler har en forkærlighed for cabrioleter, men en del har afholdt sig fra at realisere deres drøm om en sommerbil, fordi det tidligere var nødvendigt at afregistrere bilen i vinterhalvåret, hvis man ville undgå at blive firmabilbeskattet i alle årets 12 måneder. En opstaldning af bilen i kombination med en stilstandsforsikring har ikke været tilstrækkelig til at undgå beskatning i vintermånederne.

Nu er praksis imidlertid ændret. Sidste år tabte Skatteministeriet nemlig en sag ved retten i Aarhus, hvor en direktør i et selskab, der designer, udvikler og sælger brillestel, fik medhold i, at han ikke skulle beskattes af et beløb på knap 100.000 kr., svarende til værdien af en fri sommerbil i en periode på seks måneder, hvor bilen stod overdækket og parkeret i selskabets lagerhal og var stilstandsforsikret, og hvor bilens nummerplader var afleveret til selskabets forsikringsmægler. Derved slap direktøren ikke bare for en efterskat i niveauet 55.000 kr., men blev også godtgjort alle sine sagsomkostninger.

Retten begrundede sin afgørelse med, at direktøren havde godtgjort, at han i stilstandsperioden ikke havde en umiddelbar adgang til en lovlig, faktisk råden over bilen. Det var uden betydning, at der ikke blev ført kørebog i stilstandsperioden, og at direktøren ikke havde indgået en skriftlig aftale med sit selskab om rådighedshindringen. Du kan læse dommen her.

 

Praksis ændret

Dommen blev ikke anket af Skatteministeriet, og efterfølgende har Skattestyrelsen udsendt et såkaldt styresignal. Det bekræftes heri, at dommen er taget til efterretning, og at praksis i konsekvens heraf er ændret. Der er samtidig givet adgang til, at skatteydere, der har været ramt af den gamle praksis, kan få genoptaget deres gamle skatteansættelser. Genoptagelse kan faktisk ske helt tilbage til og med indkomståret 2010, hvis der indsendes en anmodning herom inden udgangen af juli måned i år.

I styresignalet redegøres nøje for de betingelser, der skal være opfyldt, for at en skatteyder, der har en sommerbil som firmabil, kan undgå beskatning af bilen i vintermånederne. Disse betingelser er som følger:

  1. Der skal i husstanden være yderligere personbiler til rådighed, der opfylder husstandens transportbehov.
  2. Der skal være adgang til en anden bil, der er egnet til anvendelse ved varetagelsen af de opgaver, der skal udføres i arbejdsgiverens interesse.
  3. Nummerpladerne på sommerbilen skal være afmonteret og opbevaret hos enten forsikringsselskabet eller en forsikringsmægler.
  4. Forsikringen af sommerbilen skal være ændret til en stilstandsforsikring.
  5. Sommerbilen skal i stilstandsperioden være henstillet en ikke nærmere defineret distance fra brugerens private bopæl, og må selvsagt ikke benyttes i perioden.

De to førstnævnte betingelser skal nok forstås derhen, at brugeren pålægges en tung bevisbyrde, hvis der ikke er adgang til en anden passende bil i vintermånederne. I praksis vil dette næppe være et problem for nogen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.