Elafgift: Økonomisk og administrativ lettelse til virksomhederne

Fra næste år får virksomhederne godtgjort elafgift af deres energiforbrug til rumvarme, komfortkøling og varmt vand med samme sats som for energi til procesformål. Private med stort elforbrug får også en lettelse.

Når momspligtige virksomheder køber strøm, betaler de en elafgift til staten på p.t. 0,892 kr. pr. kWh. Efterfølgende kan de få godtgjort en andel – faktisk størstedelen – af den betalte afgift via deres momsregnskab. 

For el, der anvendes til procesformål godtgøres i øjeblikket 0,888 kr. pr. kWh, mens der for el, der anvendes til rumopvarmning, til airconditionanlæg og til opvarmning af brugsvand (fx i elvandvarmere og elkedler) godtgøres 0,682 kr. pr. kWh. Efter refusionen betaler virksomhederne derfor en elafgift på 0,004 kr. pr. kWh af deres energiforbrug til procesformål og en afgift på 0,210 kr. pr. kWh af energiforbrug til øvrige formål.

Systemet med først at skulle betale en afgift for efterfølgende at få godtgjort det meste af denne er selvsagt en administrativ belastning for virksomhederne. Det samme gælder sondringen mellem energi til procesformål og energi til opvarmning og komfortkøling. Det har derfor længe været et stort ønske fra et samlet erhvervsliv at få ændret reglerne. Det sker nu, men desværre kun for sondringen mellem energianvendelsen. Ændringen får ikke betydning for virksomheder med momsfrie aktiviteter, ligesom de liberale erhverv først fra 2023 bliver ligestillet med øvrige momspligtige virksomheder. Liberale erhverv får dog fra 2021 højere godtgørelse for deres elforbrug til varme og komfortkøling.

 

Klimaaftalen

Umiddelbart før sommerferien indgik regeringen og et bredt flertal i Folketinget en politisk aftale, der skal sikre en helt grøn energisektor og en grønnere industri. En aftale, som belønner virksomheder, der bruger elektricitet til at generere rumvarme. 

Umiddelbart syntes der alene at være lagt op til en lempelse af afgiften på elektricitet til opvarmning, men vi har hos Skatteministeriet fået bekræftet, at lempelsen også kommer til at gælde for strøm til komfortkøling og elvandvarmere mv., hvilket betyder, at den mangeårige sondring mellem, hvad virksomhederne bruger elektricitet til, stopper til nytår. 

I vores øjne er ændringen et kæmpe fremskridt, fordi den vil give virksomhederne en mærkbar administrativ lettelse. Men også en lettelse hos Skattestyrelsen, som ikke længere skal bruge kontrolressourcer på at undersøge, hvad elektriciteten bruges til. Der bliver også færre klagesager ved Landsskatteretten. 

Økonomisk vil ændringen betyde, at virksomhederne med de nuværende afgifter sparer 0,206 kr. pr. kWh eller 20.600 kr. pr. 100.000 kWh, der anvendes til rumvarme, komfortkøling og elvandvarmere mv.

Den politiske aftale er endnu ikke udmøntet i lovgivning, men dette kommer i løbet af kort tid. Vi anser det for givet, at ændringen vil blive vedtaget.

 

Borgere med elvarme belønnes også

Den politiske aftale er også godt nyt for borgere, der har et stort elforbrug, fordi de bruger elvarme. Private betaler i øjeblikket en afgift på 1,115 kr. pr. kWh inkl. moms, men for forbrug ud over 4.000 kWh pr. år betales kun en afgift på 0,2625 kr. pr. kWh inkl. moms. Sidstnævnte afgift nedsættes fra nytår til 0,01 kr. – altså 1 øre – pr. kWh inkl. moms. I et hus med elvarme, hvor det samlede årlige strømforbrug udgør fx 18.000 kWh, vil det give en besparelse på lige over 3.500 kr. årligt.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.