E-sport og moms

Trods modvilje fra Skattestyrelsen har Skatterådet for nylig besluttet, at E-sportsforeninger kan fritages for moms på linje med andre sportsklubber, hvis medlemmernes computerspil kombineres med visse fysiske aktiviteter.

Antallet af E-sportsforeninger vokser med stor hast. Mange steder som underafdelinger af lokale sportsklubber, hvor man ser gode perspektiver i at samle de mange børn og unge, som er vilde med computerspil, men som normalt ikke kommer i foreningsmiljøet.

Momsmæssigt har udviklingen skabt behov for en afklaring af, hvorvidt computerspil kan anses for en sport med den konsekvens, at der ikke skal betales moms af fx kontingent- og sponsorindtægter, og at foreningerne undgår at skulle lade sig momsregistrere og dermed slipper for det administrative merarbejde, som den slags medfører. 

Den omstændighed, at E-sport udøves i regi af en forening, er ikke i sig selv tilstrækkelig til at sikre momsfrihed. For at blive omfattet af reglerne for sportsklubber er det nemlig et krav, at der foregår en vis fysisk aktivitet, men den slags findes der råd for. Det viser en nylig offentliggjort afgørelse fra Skatterådet.

 

Computerspillere med sved på panden

Sagen handlede om en af landets store idrætsorganisationer, som har sat fokus på E-sport, og som bistår lokale foreninger med at etablere afdelinger for E-sport. Organisationen har i denne forbindelse udviklet kurser for instruktører og undervisere inden for E-sport, idet målet skal være at opnå kognitive og fysiske forbedringer hos computerspillerne.

Skattestyrelsen mente imidlertid ikke, at den fysiske aktivitet var tilstrækkelig til, at E-sportsforeningerne kunne fritages for moms. Styrelsen henviste herved til, at computerspil kræver inddragelse af hukommelse, logik og strategi og derfor må sidestilles med bridgespil, som ikke anses for en sportsgren.

Heri var Skatterådet imidlertid ikke enig. Rådet mente, at computerspil snarere måtte sidestilles med baneskydning, som tidligere er godkendt som en sportsgren, og at kravet om en ikke ubetydelig fysisk aktivitet kunne anses for opfyldt i kraft af de fysiske træningsprogrammer, som medlemmerne ville blive omfattet af.

Med afgørelsen er E-sport nu sidestillet med bowling, pool og billard, som også anses for sport i momsmæssig forstand.

 

Kommentar

Skatterådet havde tydeligvis en lidt mere pragmatisk tilgang til sagen end Skattestyrelsen, hvilket vi glæder os over. Meget peger i retning af, at E-sportsforeningerne får stor betydning fremover, og det havde næsten ikke været til at bære, hvis de skulle besværes af momsudfordringer. 

Alle E-sportsforeninger bør dog være opmærksomme på, at sagens udfald i det hele skyldes de fysiske aktiviteter, som de omhandlende foreninger ville etablere for computerspillerne. E-sportsforeninger, der ikke har den slags, kan ikke undgå momsregistrering.

 

Konsekvenser af bi-aktiviteter

Momsfriheden gælder kun for indtægter, der er tæt knyttet til den momsfritagne aktivitet. Det betyder, at der som udgangspunkt vil skulle betales moms af indtægter ved salg af fx mad og drikkevarer samt af tøj og accessoires mv., hvis de årlige indtægter herved overstiger 50.000 kr.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.