Den skattefrie seniorpræmie – beskæftigelseskravet nedsættes

Personer født i første halvår af 1954 skal nu i gennemsnit kun arbejde 20 timer om ugen i de første 12 måneder efter, at de nåede folkepensionsalderen for at være berettigede til den skattefrie seniorpræmie.
 
For at tilskynde seniorer til at blive på arbejdsmarkedet vedtog Folketinget sidste år et regelsæt om en skattefri seniorpræmie til dem, der er født den 1. januar 1954 eller senere og som fortsætter med at arbejde i et ikke uvæsentligt omfang efter, at de har nået folkepensionsalderen. 

Præmien udgør for de første 12 måneder et skattefrit beløb på 42.840 kr. Det svarer til 3.570 kr. om måneden. Arbejdes der også i det andet år efter, at folkepensionsalderen er nået, kan der optjenes ret til en yderligere skattefri præmie på 25.500 kr. (2020-sats).

Indtil nu er det kun personer, der er født i første halvår af 1954, der kan gøre sig håb om at modtage præmien. De nåede nemlig deres folkepensionsalder som 65,5-årig. Personer født i andet halvår af 1954 opnår først ret til folkepension som 66-årige. De begynder derfor tidligst at optjene ret til den skattefrie seniorpræmie fra den 1. august 2020.

Som udgangspunkt er den skattefrie præmie betinget af, at der arbejdes i gennemsnit 30 timer om ugen. Det svarer til 1.560 timer på 12-måneders basis. Beskæftigelsesministeren har imidlertid fremlagt et udkast til et lovforslag om, at beskæftigelseskravet som følge af coronakrisen skal sænkes til 1.040 timer – svarende til gennemsnitligt 20 timer ugentligt – for alle personer født i første halvår af 1954. Der er tale om en generel nedsættelse af beskæftigelseskravet for den halvårsårgang. Nedsættelsen gælder således også for dem, der ikke har været påvirket af krisen. 

For selvstændige født i første halvår af 1954 betyder nedsættelsen af beskæftigelseskravet, at de kun skal have et virksomhedsoverskud på ca. 129.000 kr. før renter i de første 12 måneder efter, at de har nået folkepensionsalderen for at være berettiget til præmien. 

 

Udbetaling af præmien

Lønmodtagere skal ikke søge om den skattefrie seniorpræmie. Hvis de opfylder beskæftigelseskravet, vil de helt automatisk få udbetalt præmien ca. 14 måneder efter, at de nåede folkepensionsalderen. Personer født i januar 1954 vil derfor som de første kunne se frem til at få udbetalt deres præmie omkring den 1. oktober i år.

Selvstændige skal ansøge om præmien. De kan tidligst søge, når optjeningsperioden på de 12-måneder er udløbet. En selvstændig født i maj 1954 kan derfor tidligst søge til december. Alle selvstændige født i første halvår af 1954, som opfylder betingelserne, vil få udbetalt deres skattefrie seniorpræmie den 30. november 2021, jf. denne oversigt.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.