Bliv fritaget for ejendomsværdiskat ved ind- og udflytning

På årsopgørelsen bliver du automatisk opkrævet ejendomsværdiskat fra og med overtagelsesdagen ved køb og frem til overtagelsesdagen ved salg, men ofte kan du slippe billigere, hvis du rent faktisk flytter ind senere eller ud før.

Af ejerboliger i form af fx parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse skal der betales ejendomsværdiskat med 1 % af den del af beregningsgrundlaget, som ikke overstiger et beløb på 3.040.000 kr., og 3 % af den overskydende del. For et nyere hus med en offentlig vurdering på 2.500.000 kr. udgør skatten derfor normalt et beløb på 25.000 kr. årligt. Ejendomsværdiskatten opkræves som en del af dine personlige skatter og fremgår derfor både af din forskudsopgørelse og af din årsopgørelse. 

Skattestyrelsens systemer er opbygget sådan, at det er overtagelsesdagen i skødet, der afgør, hvornår beregningen af ejendomsværdiskatten starter og slutter. Når det gælder parcelhuse og ejerlejligheder – men ikke sommerhuse – skal der imidlertid normalt kun betales ejendomsværdiskat for den periode, hvor ejeren rent faktisk bor i huset eller lejligheden. Hvis den faktiske ind- eller udflytning ikke sker på overtagelsesdagen, vil ejeren derfor kunne blive fritaget for ejendomsværdiskat for den periode, hvor denne ikke har boet i ejendommen, men det kræver, at ejeren selv indberetter ind- og/eller udflytningsdatoen. Det skal i givet fald ske ved udfyldelse af rubrik 189 på årsopgørelsen eller felt 767 på forskudsopgørelsen.

 

Fritagelse ved køb

I de tilfælde, hvor indflytningen sker væsentligt senere end overtagelsesdatoen, afhænger muligheden for fritagelse for ejendomsværdiskat af, om ejendommen rent faktisk godt kunne have tjent som bolig for ejeren og dennes husstand i perioden. Er dette tilfældet, kan ejeren som udgangspunkt ikke slippe for ejendomsværdiskat.

Skattestyrelsen har hidtil fortolket reglen derhen, at ejeren kun kan undgå ejendomsværdiskat, hvis det er på grund af en skade – storm, brand, vandskade, skimmelsvamp mv. – at denne ikke er flyttet ind i huset eller lejligheden straks på overtagelsestidspunktet.

Landsskatteretten har imidlertid i en nyere afgørelse fastslået, at der heller ikke skal betales ejendomsværdiskat, hvis den udskudte indflytning skyldes, at ejendommen på grund af en gennemgribende renovering ikke har været beboelig.

 

Fritagelse ved salg

Hvis en ejendom fraflyttes, inden den er solgt eller i alle tilfælde inden overtagelsesdatoen, er det muligt at slippe for at betale ejendomsværdiskat for den sidste tid, hvis fraflytningsdatoen indberettes via TastSelv. Det samme gælder, hvis ejendommen lejes ud, fordi den ikke umiddelbart kan sælges.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.