Beskatning af gratisaktier

Der er ingen skattefordel ved at modtage gratisaktier som bonus. De beskattes på helt samme måde som almindelig pengeløn, og arbejdsgiveren skal indberette værdien af de uddelte aktier til skattemyndighederne.

I en artikel på finans.dk kunne man for nylig læse, at de fem direktører i koncernledelsen i børsnoterede Ørsted tilsammen netop er blevet tildelt aktier til en samlet værdi på små 25 mio. kr. Kvit og frit.

Tildelingen skete i henhold til et særligt aktiebonusprogram, som selskabets bestyrelse vedtog tilbage i 2016. Et program, der betyder, at direktørerne som en bonus kan modtage aktier i selskabet til en værdi på op til 20 % af deres normale løn, hvis en række betingelser er opfyldt. De netop uddelte aktier er baseret på selskabets resultater i 2017.

 

Skattereglerne

Tilbage i tid var gratisaktier et velkendt begreb i en del børsnoterede virksomheder, fordi de kunne gives skattefrit, hvis der var tale om generelle ordninger. Det vil sige ordninger med begrænset værdi, som omfattede alle medarbejdere, og hvor aktierne skulle være båndlagt i mindst syv år. Disse regler blev imidlertid ophævet tilbage i 2011, og siden da er gratisaktier primært noget, der ses i aktiebonusprogrammer i fortrinsvis amerikansk ejede virksomheder.

I dag beskattes gratisaktier nemlig på helt samme måde som almindelig pengeløn. Det vil sige med en marginalskat på omkring 56,5 % inklusive arbejdsmarkedsbidrag. For en lønmodtager, der modtager gratisaktier som bonus, vil det derfor ofte være nødvendigt at sælge ud af de modtagne aktier ganske hurtigt for at kunne betale skatten af disse.

Beskatningen sker i det år, hvori det kan konstateres, at betingelserne for tildelingen er opfyldt og omfatter normalt et beløb svarende til værdien af aktierne på eller tæt ved udleveringsdatoen. I Ørsted-tilfældet var direktørerne angiveligt formelt blevet tildelt aktierne tilbage i 2016, men først i år kunne det konstateres, hvor mange aktier de helt konkret var berettiget til. Derfor skal værdien af de tildelte aktier først medregnes ved deres indkomstopgørelse for 2020.

For gratisaktier, som modtageren beholder efter udleveringen, vil efterfølgende værdistigninger og tab – set i forhold til værdien på udleveringstidspunktet – skulle behandles efter de almindelige aktieregler. Det vil sige beskattes som aktieindkomst med enten 27 eller 42 %.

Gratisaktier er B-indkomst. Det betyder, at arbejdsgiveren via indberetning til eIndkomst-registret skal oplyse skattemyndighederne om værdien af de tildelte aktier, men ikke skal indeholde A-skat og AM-bidrag af værdien af disse.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.