Beskatning af gevinstrejser

Mange virksomheder sender kunder på rejser i både ind- og udland med alt betalt. Ofte sammen med nogle af virksomhedens medarbejdere. Den slags kan give skattemæssige udfordringer både for vinderne og for de ansatte. 

Dagbladet Børsen bragte i sidste uge en artikel om de loyalitetsprogrammer, som Danske Spil har for deres storspillere. Et program, der angiveligt har sendt storgamblere på fx pokerrejser til Las Vegas og til Formel 1-løb i Dubai med alt betalt. 

De skattemæssige konsekvenser for deltagerne i sådanne gevinstrejser, der ikke kun arrangeres i spilbranchen, men i forskellige variationer også kan ses i mange andre brancher, kan i korte træk forklares således:


Skattefrie gevinstrejser

Alle former for gevinster, der vindes i konkurrencer omfattet af gevinstafgiftsreglerne, er skattefrie. Det gælder også, selvom udbyderen af konkurrencen ikke betaler den lovpligtige gevinstafgift. Omvendt kan en udbyder ikke friholde vinderne for beskatning ved frivilligt at betale gevinstafgift, hvis betingelserne herfor ikke er opfyldt. 

Afgiften udgør 17,5 % og skal betales af den del af gevinstens værdi, der overstiger 750 kr., når gevinsten ikke består af kontanter.

En konkurrence er omfattet af gevinstafgiftsreglerne, når følgende betingelser er opfyldt:

  1. Det er gratis at deltage
  2. Konkurrencen er offentlig tilgængelig
  3. Der er et element af tilfældighed ved konkurrencen

Når det gælder loyalitetsprogrammer, kan det i nogle tilfælde være en udfordring at opfylde især offentligheds- og/eller tilfældighedskravet. Der findes imidlertid kun ganske få offentliggjorte afgørelser om reglerne, hvorfor det er svært at beskrive, hvilke krav der mere præcist stilles. 

Vi anbefaler konsekvent, at der forud for konkurrencer med gevinster af ikke ubetydelig værdi, rettes henvendelse til Skattestyrelsen for en afklaring af, om betingelserne er opfyldt. Det kan nemlig blive ganske dyrt, hvis udbyderen efterfølgende skal friholde vinderne for et skattekrav, hvis det viser sig, at gevinsten ikke er skattefri. 


Skattepligtige gevinstrejser

Gevinster – herunder rejser – der vindes i konkurrencer, der ikke er omfattet af gevinstafgiftsreglerne, er skattepligtige. Det er gevinstens markedsværdi – typisk udbyderens udgift til denne – som beskattes, og beskatningen sker som personlig indkomst uden AM-bidrag. Det vil sige med en marginalskat på op til knap 53 %.

Vinderen skal selv indtaste værdien af den vundne rejse på sin årsopgørelse. Udbyderen har ingen automatisk indberetningspligt i forhold til Skattestyrelsen, men kan af denne blive pålagt at udlevere oplysninger om vindere af konkurrencer, som virksomheden har afholdt.

Når det gælder ansatte, der for deres arbejdsgiver deltager i rejser sammen med vinderne, vil disse som udgangspunkt også være skattepligtige af rejsens værdi. I en dom fra 2011 blev en salgschef således anset for skattepligtig af en fodboldrejse, som han havde deltaget i sammen med nogle kunder, uagtet at det lå i hans stilling, at han skulle deltage i rejserne og herunder havde taget sig af praktiske opgaver. Du kan læse dommen her.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.