Acontoskat for selskaber i 2020

Fredag den 20/3 2020 er sidste frist for betaling af første rate af acontoskatten for indkomståret 2020. Mange af de selskaber, der betaler negativ rente, vil nok supplere den ordinære rate med en frivillig indbetaling.

Skattestyrelsen har i en nylig pressemeddelelse oplyst, at provenuet fra selskabsskatten for indkomståret 2018 udgjorde et beløb ca. 61 mia. kr. Beløbet var fordelt på lidt over 76.000 selskaber, men fordelingen mellem disse var som altid meget ujævn. De 100 største betalere stod således alene for de 55 % af beløbet.

 

Størstedelen indbetales som frivillig acontoskat

Af den samlede selskabsskat for 2018 blev næsten 2/3 indbetalt som frivillig acontoskat i årets løb. Det vidner om stort fokus hos selskaberne på at undgå restskattetillæg.

For indkomståret 2019 udgjorde de frivillige indbetalinger et samlet beløb på 47,6 mia. kr., hvilket er det største beløb nogensinde. Ifølge oplysninger fra Skattestyrelsen har indbetalingerne af frivillig acontoskat for de seneste fem år fordelt sig således:

Acontoskat for selskaber i 2020

Som det fremgår, er der ikke nogen entydig tendens i forhold til, hvornår på året selskaber vælger at foretage frivillig indbetaling af acontoskat, men der er næppe tvivl om, at udbredelsen af de negative renter har betydet en fremrykning hos mange. Når det alligevel stadig er 20. november, som er den foretrukne dato, hænger det formentlig sammen med, at det i marts – som for disse selskaber ellers burde være et mere oplagt valg – stadig er svært at spå om årets resultat.

 

Renteovervejelser

Hvorvidt det kan betale sig for et selskab at betale frivillig acontoskat, beror dels på forventningerne til størrelsen af dets skattepligtige indkomst for 2020 og dels på forholdet mellem selskabets lånerente/indlånsrente og den rente, der skal betales til Skattestyrelsen i form af restskattetillæg samt på reglerne for fradrag henholdsvis tillæg til frivillige indbetalinger.

Satsen for restskattetillæg for indkomståret 2020 offentliggøres først til december, men vi forventer, at den bliver på niveau med satsen for 2019, som lød på 4,7 %. Det svarer til en før-skat rente på 6,0 % p.a. Vores råd lyder derfor:

  • Selskaber, der betaler negativ rente, bør indbetale så tidligt som muligt.
  • Selskaber, der skal låne til betalingen, og som har en lånerente på over 6 %, bør ikke indbetale frivillig acontoskat, men i stedet blot betale restskatten, når den forfalder til betaling den 20/11 2021.
  • Selskaber, der skal låne til betalingen, men som har en lånerente på under 6 %, bør foretage frivillig indbetaling, men ikke før til den 20/11, jf. denne artikel, hvor du kan læse mere om reglerne for selskabers betaling af acontoskat og om de renteovervejelser, der kan gøres i forhold til frivillige indbetalinger.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.