Skattefrie kørepenge for kørsel i egen bil til julefrokosten

Der er i princippet intet til hinder for, at en virksomhed kan udbetale skattefrie kørepenge til medarbejdere, der kører i egen bil til en julefrokost eller anden form for firmafest, hvis denne holdes ude i byen.

Lønmodtagere, der bruger deres egen bil til kørsel i arbejdsgiverens tjeneste, kan af denne få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse med op til 3,56 kr. pr. km (2019-niveau) til dækning af udgifterne til brændstof mv. 

Udbetalte kørepenge er kun skattefrie, hvis der er tale om ”erhvervsmæssig kørsel”, men dette begreb omfatter ikke kun kørsel til kunder og forretningsforbindelser. Også kørsel til et kursussted, til en skole eller til et sted, hvor arbejdsgiveren holder idrætsdag, firmafest eller julefrokost er omfattet. Det er dog ikke alle arbejdsgivere, som ønsker at udbetale skattefrie kørepenge for den slags kørsel, men muligheden foreligger. 

Ligesom ved andre udbetalinger af skattefrie godtgørelser er skattefriheden betinget af, at der udfyldes en køreseddel med nærmere oplysninger om kørslen, og at arbejdsgiveren kontrollerer denne. Se nærmere om betingelserne i denne artikel

Kørsel til en julefrokost eller et andet personalearrangement, der holdes i virksomhedens egne lokaler, vil normalt ikke kunne dækkes med skattefrie kørepenge. Det skyldes en særlig 60-dages-regel. Den indebærer, at kørsel til det samme sted mindst 60 gange inden for de seneste 12 måneder ikke anses for erhvervsmæssig kørsel. 


Kørsel i taxa er ikke skattepligtigt fryns

Mens udbetaling af skattefrie kørepenge for kørsel til en julefrokost nok ikke er sædvanligt ret mange steder, medmindre festen inkluderer overnatning på stedet, så er der nok flere virksomheder, som tilbyder at betale for, at medarbejderne kan tage en taxa hjem fra festen. Altså refunderer taxa-regningen efterfølgende. 

Den slags udløser ikke beskatning hos medarbejderen, hvis blot denne ikke tager befordringsfradrag for turen. Der er nemlig tale om arbejdsgiverbetalt befordring mellem bopælen og en arbejdsplads. Den særlige 60-dages-regel gælder ikke for sådan kørsel. Arbejdsgiveren kan derfor dække taxa-regningen skattefrit, hvad enten julefrokosten holdes ude i byen eller i firmaets egne lokaler. 

Skattefriheden for arbejdsgiverbetalt transport mellem bopælen og jobbet gælder uanset formen for transport. Dagbladet Børsen bragte for nylig en artikel om et pensionsselskab, der havde betalt for en direktørs flytransport mellem to landsdele og betalt broafgifter for en anden ansat. Heller ikke den slags beskattes. For arbejdsgiveren er det derfor en billigere løsning at gøre dette fremfor at give et løntillæg, så den ansatte selv kan betale udgifterne.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.