Skat: Selvstændiges kontingenter til loger og erhvervsklubber

En ny dom bekræfter den ganske strenge praksis om, at udgifter til medlemskab af foreninger, hvis møder i det væsentlige har et socialt sigte, ikke kan fratrækkes skattemæssigt uanset muligheden for at netværke.

Overalt i landet mødes erhvervsfolk hver uge i lokale afdelinger VL-grupper, Odd Fellow Ordenen, Lions Club, Rotary, Y’s Men, Ladies Circle, Round Table samt alle mulige andre former for netværksgrupper. Det er der ikke noget nyt i, sådan har det altid været, blot er der over tid kommet mange flere klubber og foreninger til. 

Deltagelse i sådanne klubber er ikke gratis. Der opkræves alle steder kontingent. Mange steder i niveauet 5 - 10.000 kr. årligt, hvortil kan komme ekstra betaling i forbindelse med særlige arrangementer.

Mange selvstændige fratrækker sådanne udgifter i deres virksomhedsregnskab. De anser deres medlemskab af klubben som en nødvendighed for deres virksomhed og ser derfor kontingentet som en driftsudgift. Den slags giver jævnligt anledning til uenighed med skattemyndighederne, hvilket kan illustreres med en helt ny dom fra Retten i Odense.


Revisorernes netværk

Sagen angik et mindre revisionsfirma, hvor to af ejerne var medlem af hver sin afdeling af en netværksforening. Udgifterne til deres medlemskab beløb sig i 2012 til et samlet beløb på 17.450 kr. Udgiften var betalt af firmaet og fratrukket skattemæssigt.

Den ene af ejerne forklarede under sagen, at hans medlemskab af foreningen var helt afgørende for hans muligheder for at få promoveret sin virksomhed og for at skaffe sig nye kunder, og at han alene var medlem af kommercielle årsager.

Der blev normalt afholdt møder i foreningen den første mandag i hver måned. Møder af fem timers varighed. De indledtes hver gang med en times fagligt indlæg, som medlemmer skiftedes til at komme med. Resten af tiden blev brugt på at spise sammen og netværke. Der blev også holdt en fødselsdagsfest, en julefrokost samt generalforsamling, ligesom medlemmer hvert år deltog i en fælles rejse med et socialt og kulturelt formål. Kontingentet til foreningen gik i det væsentlige til betaling af mad og drikke under møderne og til den årlige rejse.

Skattemyndighederne havde nægtet fradrag for udgiften, hvilket Landsskatteretten havde tiltrådt. En afgørelse som byretten tilsluttede sig. Det skete med den begrundelse, at medlemskaberne af foreningerne havde et klart og tydeligt formål af privat karakter, og at revisorerne ikke havde påvist en konkret forretningsmæssig begrundelse for at lade firmaet betale kontingenterne.


Kommentar

Praksis er ganske streng. Helt tilbage i 1995 fastslog Skatteforvaltningen således, at et pengeinstituts betaling af ansattes medlemskontingenter til bl.a. Lions Club, Rotary, skydelav og frimurerloger skulle anses for løntillæg og dermed skattepligtige. Afgørelsen fremhæves stadig i forvaltningens juridiske vejledning på skat.dk og opfattes derfor på myndighedssiden fortsat som udtryk for gældende praksis.

Der findes dog også afgørelser, der går den modsatte vej. I 2012 fastslog Skatterådet således, at et arbejdsgiverbetalt medlemskab af et erhvervsnetværk – angiveligt en VL-gruppe – ikke ville skulle beskattes. Og i en afgørelse offentliggjort sidste år nåede Landsskatteretten frem til samme resultat i en sag omkring en ledende medarbejders medlemskab af en erhvervsklub under den lokale golfklub, jf. denne artikel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.