Sidste år med momsbøvl ved bortgivelse af madvarer til jul

Også i år skal forretninger, der op til jul ønsker at uddele overskudsvarer og datokritiske dagligvarer til trængende familier, tænke over, hvordan de rent praktisk gør det, hvis de vil undgå en momsregning. Reglerne ændres i 2020. 

Madspildsinitiativet ”Stop spild lokalt” uddelte sidste jul hele 260 tons overskudsmad til 30.000 borgere. Fortrinsvis til kontanthjælpsmodtagere, pensionister og studerende. Det skete i samarbejde med blandt andet Kvickly og SuperBrugsen og med hjælp fra 3.000 frivillige, som hentede og distribuerede varerne, efter at butikkerne havde lukket.

Mange andre forretninger uddelte også overskudsmad op til jul sidste år. Netto slog således i samarbejde med Fødevarebanken dørene op til tre butikker, hvor hylderne var fyldt med gratis varer, og uddelte desuden såkaldte madspildskuponer til 6.000 udsatte borgere. Også i år vil der blive uddelt overskudsvarer i stor stil.  


De trælse regler om udtagningsmoms

At de store supermarkedskæder har allieret sig med hjælpeorganisationer i forbindelse med deres bortgivelse af overskudsvarer og datokritiske dagligvarer er næppe tilfældigt. Momsmæssigt er der nemlig ikke adgang til momsfradrag for varer, der anvendes til gaver.

En forretning, der har fratrukket købsmomsen af varer, der har været til salg i denne, skal derfor betale udtagningsmoms af samme størrelse som købsmomsen, hvis varerne ikke sælges, men i stedet foræres væk. Det gælder også, selvom varerne på bortgivelsestidspunktet er mere eller mindre værdiløse eller har ramt sidste salgsdato.

Hvis forretningerne vil undgå at skulle betale udtagningsmoms, er de derfor nødt til at sælge varerne til en indsamlingsorganisation eller lignende for et symbolsk beløb, så det er hjælpeorganisationen, som uddeler varerne.

Og reglerne om udtagningsmoms gælder ikke kun for dagligvarebutikkers bortgivelse af overskudsmad, men for alle forretninger. Også for fx tøjforretninger, der ønsker at give varer væk til udsatte borgere og som op til jul bortgiver gamle lagervarer. Disse forretninger er derfor også nødt til at samarbejde med en hjælpeorganisation, hvis de vil undgå at betale udtagningsmoms.


Nye regler fra næste år

Folketinget har for nylig vedtaget et lovforslag, som betyder, at forretninger ikke længere behøver at sælge deres overskudsvarer til en hjælpeorganisation for at undgå et momsproblem. Ikrafttrædelsestidspunktet for de nye regler er endnu ikke kendt, men det bliver formentlig til sommer. 

Lovændringen indebærer ikke et bortfald af pligten til at betale udtagningsmoms, men denne skal efter de kommende regler betales af varens reelle værdi på udtagningstidspunktet og ikke af kostprisen. 

Mange forretninger vil sikkert også fremadrettet samarbejde med hjælpeorganisationer omkring uddeling af overskudsmad, men de behøver altså ikke længere udstede en faktura på et symbolsk beløb til disse, hvis de følger de nye regler. Det vil de nok se som en administrativ lettelse, og det samme vil de mange mindre butikker, som også gerne vil uddele overskudsvarer, men som ikke samarbejder med en hjælpeorganisation.

Det vides endnu ikke, hvilke krav Skattestyrelsen vil stille til dokumentationen for varernes reelle værdi på udtagningstidspunkt. Af forarbejderne til den nye lov fremgår, at styrelsen vil beskrive dette nærmere i sin juridiske vejledning.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.