Satser for skattefrie kørepenge og diæter i 2020

Satsen for kørepenge sættes ned i 2020, blandt andet fordi bilerne kører længere på literen, og fordi brændstofprisen forventes at falde. Nedsættelsen af den høje sats er dog kun på fire ører og er derfor uden væsentlig betydning. 

Reglerne om udbetaling af skattefrie godtgørelser har stor praktisk betydning og anvendes på stort set alle arbejdspladser – private såvel som offentlige.


Skattefri rejsegodtgørelse

Satserne er forhøjet en lille smule, hvilket nedenstående oversigt viser:

Satser over skattefriegodtgørelser og diæter

Den særlige 25 %-godtgørelse kan udbetales til de medarbejdere, der er på en rejse af en varighed på mindst 24 timer, og derfor overnatter udenfor hjemmet, og som på rejsen får dækket deres udgifter til mad og drikke (kost) efter regning. Altså får betalt eller refunderet deres faktiske udgifter. Beløbet er tænkt til dækning af udgifter til småfornødenheder – fx lidt frugt, en kop kaffe eller et stykke chokolade – og kan udbetales uden dokumentation for de faktiske udgifter.

En medarbejder med 100 rejsedage om året kan således i gennemsnit få udbetalt knapt 1.100 kr. skattefrit om måneden efter 25 %-reglen. Vil arbejdsgiveren ikke udbetale godtgørelsen, kan medarbejderen på sin årsopgørelse indtaste et fradrag af tilsvarende størrelse som et ligningsmæssigt fradrag. Det giver dog kun en skattebesparelse på omkring 3.300 kr. og er dermed mindre gunstigt end en udbetaling af godtgørelsen.


Skattefrie kørepenge

Satserne for skattefri befordringsgodtgørelse er sat en lille smule ned. Dog ikke den sats, der gælder for cykler, knallerter og scootere. Den er sat op med en enkelt øre som følge af en øre-afrundingsregel.

Satser over skattefrie kørepenge

En lønmodtager, der årligt kører 15.000 km arbejdsmæssigt i sin egen bil, kan i 2020 få udbetalt 52.800 kr. i skattefri kørselsgodtgørelse. Det er 600 kr. mindre end i 2019. Godtgørelse for kørsel i december 2019, der udbetales i januar 2020, skal afregnes med 2019-satsen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.