Overset fradragsmulighed for nybagte selvstændige

Har du startet egen virksomhed i 2014 eller derefter, har du mulighed for fradrag i din 2018-indkomst efter reglerne for indskud på en etablerings- eller iværksætterkonto, og det endda uden at skulle binde penge på kontoen.

Selvstændige har frist til og med mandag den 1. juli 2019 til at indberette deres indkomst for 2018 til SKAT. Den kommende måneds tid vil mange derfor være optaget heraf. Reglerne om indskud på etablerings- og iværksætterkonti rummer i denne forbindelse en fradragsmulighed, som desværre kun få - ifølge vores erfaringer - er opmærksomme på.

Reglerne om fradrag for indskud på en etablerings- eller iværksætterkonto gælder nemlig ikke kun for personer, der har planer om at starte egen virksomhed, men også for dem, der allerede har gjort dette. Reglerne kan således anvendes også for selve etableringsåret og for de fire efterfølgende år. Og som noget helt særligt kan reglerne for disse år anvendes uden, at der skal sættes penge ind på en opsparingskonto. Det er tilmed ikke et krav, at der har været foretaget indskud på en etablerings- eller iværksætterkonto inden etableringen.

Har du startet egen virksomhed i 2014, er indkomståret 2018 dermed det sidste år, hvor reglerne kan anvendes. Har du etableret dig i 2018, kan du bruge reglerne helt frem til og med indkomståret 2022.


Ikke kun egen virksomhed

Muligheden for fradrag gælder ikke kun for dem, der har startet deres egen virksomhed helt fra bunden, men også for dem, som har købt en eksisterende virksomhed eller som har købt sig ind i en sådan. Har du fx købt en andel af en ejendomsmæglerforretning, en tandlægeklinik, en lægepraksis eller en anden af de virksomheder, der ofte har flere ejere, kan du derfor også bruge reglerne.


Glemte fradrag kan ikke indhentes

Har du startet egen virksomhed forud for 2018, men har du ikke tidligere udnyttet mulighederne for fradrag uden indskud, kan du efter gældende praksis ikke indhente dine uudnyttede fradragsmuligheder. Heller ikke selvom du på nuværende tidspunkt på andre områder er berettiget til at få genoptaget dine skatteansættelser for som minimum 2016 og 2017. Det fremgår af denne afgørelse. Muligheden for fradrag uden indskud udløber således med selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor fradraget ønskes. Det vil for selvstændige sige den 1. juli 2019 for så vidt angår indkomståret 2018.


Kan det betale sig?

Reglerne om fradrag efter etablerings- og iværksætterkontoreglerne er i princippet udtryk for en tidsmæssig fremrykning af et fradrag. Et beløb svarende til det foretagne fradrag skal således modregnes enten i (fradragsberettigede) driftsudgifter eller i anskaffelsessummen for afskrivningsberettigede aktiver. Alligevel kan en udnyttelse af muligheden godt give andet og mere end en likviditetsmæssig fordel.

Ved anvendelse af etableringskontoreglerne sker modregningen således kun med 55 % af det foretagne fradrag. Det sker for at udligne, at etableringskontofradraget er et ligningsmæssigt fradrag, mens virksomhedsoverskuddet beskattes som personlig indkomst. For en selvstændig, der ikke betaler topskat, vil modregningsprocenten imidlertid som oftest betyde, at der kan opnås en reel skattebesparelse ved at bruge reglerne.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.