Opløsning af selskaber ved betalingserklæring

På grund af lang sagsbehandlingstid for skattekvittancer i Skattestyrelsen accepterer Erhvervsstyrelsen undtagelsesvis, at denne kan eftersendes. Dermed undgår visse selskaber at skulle indberette en ekstra årsrapport.

Opløsning ved betalingserklæring er en hurtig, enkel og almindeligvis billig metode til at lukke selskaber uden aktivitet og med ukomplicerede forhold på. Metoden kan også anvendes i forhold til selskaber, der frivilligt er trådt i likvidation. Derimod kan den ikke anvendes for selskaber, der er sendt til tvangsopløsning.

Metodens enkelthed modsvares af, at aktionærerne (ejerne) hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for gæld – forfalden som uforfalden – som bestod på tidspunktet for afgivelse af betalingserklæringen, herunder også gæld, som ikke var kendt på dette tidspunkt. Herudover fortabes eventuelle skattemæssige underskud.


Processen for opløsning ved betalingserklæring

1.    Beslutning om opløsning
Kan træffes af ejerne uden afholdelse af generalforsamling.

2.    Opgørelse af skattepligtig indkomst
Der skal opgøres en skattepligtig indkomst for perioden fra seneste regnskabsafslutning og frem til datoen, hvor selskabet ønskes opløst. Til brug for dette udarbejdes et perioderegnskab eller -balance. 

3.    Angivelser til Skattestyrelsen
Der skal foretages indberetning af moms, A-skat mv. frem til ophørsdatoen til Skattestyrelsen, hvis dette er relevant, ligesom al gæld til samme skal være betalt. Ligeledes skal selvangivelse (oplysningsskema) for indkomstårene forud for ophørsperioden være indsendt.

4.    Afmeldelse af pligter på virk.dk
Selskabets pligter i forhold til afregning af moms, A-skat mv. skal afmeldes på virk.dk. Det skal ske inden der anmodes om skattekvittance.

5.    Indhentning af skattekvittance
Der skal indsendes en anmodning om skattekvittance til Skattestyrelsen. Anmodningen skal vedhæftes oplysningsskemaet for ophørsperioden samt specifikation af en eventuel sambeskatningsindkomst, hvis der er tale om et administrationsselskab. En skattekvittance er en erklæring fra Skattestyrelsen om, at selskabet ikke har nogen skatte- og/eller afgiftsgæld.

6.    Udarbejde betalingserklæring
Samtlige aktionærer skal underskrive en betalingserklæring om, at al gæld i selskabet er betalt, og at selskabet er besluttet opløst.

7.    Registrere selskabet som ophørt
Når både skattekvittance og betalingserklæring foreligger, skal selskabet registreres som ophørt på virk.dk., hvor også de to dokumenter uploades. Selskabet kan undlade at indberette den sidste årsrapport, hvis det kan nås at registrere selskabet som ophørt inden udløbet af indsendelsesfristen for denne. Hvis skattekvittancen endnu ikke er modtaget – og der kun er få uger til indsendelsesfristen – tillader Erhvervsstyrelsen undtagelsesvis, at selskabet i første omgang indsender kvittering for anmodning om skattekvittance.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.